28.200 nye boliger i fjor

Boligbyggingen nådde gamle høyder i 2004, og endte på 28.200 igangsatte enheter. Det er nesten 6.400 flere enn i 2003, og på nivå med 1980-tallet. Av boligbyggerne er Mesterhus den klart største med 1.871 igangsatte boliger.

Det er Prognosesenteret og Boligprodusentenes Forening som har satt sammen tall fra alle boligleverandørene.
Igangsettingstallene på 28.200 i 2004, er dermed nesten 2.000 lavere enn anslått for 14 dager siden. De tallene var basert på igangsettingen i november.

Resultatet for 2004 er likevel langt over 2003, og vi må tilbake til de beste åra på 1980-tallet for å finne like stor boligbygging.
Prognosesenteret konkluderer da også med at 2004 blir et rekordår, og prognosene tyder på at rekorden blir stående i flere år framover.

Mest nytt i Oslo
Osloregionen er den som har hatt størst økning i nybyggingen i 2004. I Oslo, Akershus og Østfold ble det satt i gang 9.767 nye boliger, noe som var en økning på 57 prosent fra 2003.
Alle de andre regionene i landet har også hatt økning, men minst økning har det vært i fylkene Buskerud, Hedmark og Oppland. Der er det bygd 2.409 enheter, en oppgang på fem prosent.

Størst igjen
Mesterhus er landets største boligbygger i 2004 også. Det er sjette gang kjeden tar førsteplass blant boligbyggerne. 1.871 enheter er kjeden registrert med. Det er 436 flere enn i 2003.
Neste på lista som er Nordbohus som bygde 1.266, en oppgang på 250 fra 2003.

De 10 største
Dette er de 10 største boligbyggerne i 2004 i antall igangsatte boliger: (Tall for 2003 i parentes) Mesterhus 1.871 (1.435), Nordbohus 1.266 (1.014), Veidekke Eiendom 1.125 (385), Byggmann Gruppen 1.091 (ferdigstilte) (822 solgte i 2003), Block Watne 1.028 (1.032), Norgeshus 860 (762), Skanska Bolig AS 754 (648), Blink Gruppen 742 (leverte) (684 solgte i 2003), Byggholt-Gruppen 725 (399), og Selvaagbygg 603 (ikke på lista i 2003).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *