Setter rekorder med nytt navn

Etter 25 år skiftet firmaet navn og eiere. Nå opplever det «nygamle» Mesterbygg Moss AS en ny vår med flere ansatte og større ordrereserve enn noen gang. Årsresultatet blir også godt, spår eierne.

Firmaet som het Sverre Andersen AS inntil sist sommer, har i alt 26 årsverk, og det er en passende størrelse, mener daglig leder Ulf Larsen og styreformann Jørn-Erik Ruud (bildet). Sammen utgjør de leder- og eierduoen.

De kan slå fast at firmaet har vært gjennom et vellykket generasjonsskifte etter at opprinnelige eier og hans kompanjong valgte å trekke seg tilbake. Nå har de en ordrereserve som sikrer arbeid nok for alle i nesten hele dette året (2005). Omsetningen er anslått til 32 millioner kroner eks. mva..

– Vi går på et firma i fart, sier Larsen og Ruud, de hadde henholdsvis sju og 14 år bak seg i bedriften før eierskiftet ble virkelighet.

Utvikler prosjekt
Den gode ordrereserven skyldes hovedsakelig et større prosjekt som firmaet nå er i gang med i Våler, Moss´ nabokommune. Firmaet har hatt opsjon på feltet gjennom 10 år, og har jobbet lenge med å utvikle det og få kommunal godkjenning. Feltet utvikles i flere byggetrinn. Det første byggetrinnet er i gang med 20 leiligheter i firemannsboliger. Det er i sin helhet solgt til Augerød Borettslag.

Videre selges det nå eneboligtomter i annet byggetrinn. Det er satt av 33 tomter, og de 12 første tomtene er solgt. Så snart de første husene blir reist, regner Ruud og Larsen med bedre fart i tomtesalget. Forberedelser til videre utbygging i området er også i gang.

Dette er den første prosjektutbyggingen i firmaets historie, men det skal ikke bli den siste, håper ledelsen. Helst vil de ha økonomi til å utvikle felt, bygge dem ut for så å selge boligene.

Stort nok
Veksten i antall årsverk har til nå vært gradvis. Nye ansatte er tatt inn i miljøet før andre er kommet til. Men med 26 årsverk er det nok. Videre vekst i tømrerstaben er ikke ønskelig fordi det ville medføre at også fler må ansettes på kontoret. Eventuelt behov for mer arbeidskraft dekkes derfor ved innleie.
Å leie inn polakker, er ikke utelukket, men har ennå ikke vært vurdert.
? Vi ønsker oss arbeidstakere som kan snakke norsk og dermed gå greit sammen med andre i et arbeidslag, og helst vil vi at de bor lokalt. Det er best for miljøet vårt, forklarer Larsen.
Firmaet vil gjerne medvirke til et godt miljø blant de ansatte, og setter årlig i gang flere aktiviteter. Det dreier seg om fisketur for en stor gjeng av fluefiskere, turer til byggemesse og bedriftsbesøk, julebord for ansatte med maker, og høstblot.

God arbeidsstokk
De to eierne forteller at arbeidsstokken er stabil og det er flere som har mange år bak seg i firmaet.
– Vi sliter likevel med produktiviteten, vi som de fleste andre. Det blir for høyt timeforbruk, noe som henger sammen med at akkorden ikke fungerer som den skal. Vi vurderer derfor å gå over til et bonussystem i løpet av et par år. Den bør fange opp alt som betyr noe for resultatet, sykefravær, timeforbruk, materialforbruk og ? svinn.

Mesterbygg Moss AS opplever et synkende korttidsfravær etter at fraværsprosenten i bedriften ble tatt opp i medarbeidersamtaler. Mer bekymringsfullt er det at flere ansatte har fravær som skyldes slitasjeskader.

Dette møtes med forskjellige tiltak. På byggeplassene skal helst materialer heises inn for å unngå sjauing. Tømrerne kjennetegnes av en stå-på-vilje som ikke gir plass til oppvarming, og for mange heller ikke så mye hvile som man kan trenge i en fysisk anstrengende jobb. Som tømrer får man ofte spørsmål om å stille opp for familie og venner på fritida. Over tid får det også sin virkning på kroppen.

Verdifullt medlemskap
Firmaet har i mange år vært medlem i Mesterhus, og det er med tanke på dette medlemskapet og for å få et navn som var personnøytralt at navneskiftet skjedde.

– Navnet «Mesterbygg» gir signaler om hva vi driver med og at firmaet er medlem i Mesterhus, sier de to lederne.

– Mesterhusmedlemskapet er for øvrig nøkkelen til vår suksess. Gjennom medlemskapet har vi lett tilgang til all verdens hjelpemidler som et firma trenger, fra maler for brevark til arkitekttegninger, og vi møter kolleger som gir svar om du har noe å spørre om, sier Ruud.

Ulf Larsen legger til at bedriften har valgt å engasjere seg i Mesterhus´ råd og utvalg, og at det også gir faglig utbytte for dem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *