Kan vi samarbeide?

Tenk deg at det skal bygges et nytt, stort bygg på stedet du bor. Du har veldig lyst på jobben, men er usikker på om firmaet ditt er stort nok for oppgaven. Hva ville du ha gjort?

Lofoten – om håndverket i koleraens tid

I Lofoten øker turistnæringa presset på området – og også de eldre bygningene. Men hvordan står det til med det tradisjonelle håndverket som skal ivareta de verneverdige bygningene?

UDIR misbruker sin rolle

I mange år trodde Fagnemnda for tømrerfaget at det var de som skulle utarbeide de sentralgitte eksamenene for tømrerfaget, men våren 2017 insisterte Utdanningsdirektoratet på å gi en prøve de hadde utarbeidet selv, mot nemndas sterke fraråding. Etter omfattende klager på prøvens ordlyd og nivå valgte nemnda å trekke seg i protest.

Må levere mer enn på papiret

Det siste året har Oslo kommune fått mye berettiget ros for innkjøpsreglene i den såkalte Oslomodellen og for å innføre en sanntids oversikt over ansatte i arbeid i de enkelte byggeprosjektene i kommunen.

Jakten på bærekraftige materialvalg

Har vi verktøyene som er nødvendig for å ta reelle bærekraftige materialvalg? Finner vi de mest effektive bærekraftige tiltakene eller lar vi de store utslippene passere, mens vi bekymrer oss for detaljer? spør sivilarkitekt Bård S. Solem.

Om BNLs møte med departementet

BNL ble invitert sammen med andre aktører i byggenæringen til KMD den 29. november og 4. desember. Tema var hvordan håndtering av sentralgodkjenning og kvalifikasjoner i ansvarlige foretak har utviklet seg på en måte som ikke bidrar til å skape tillit til ordningen.

Skog til nytte og nytelse

Hvor mange av oss vet hvilken ressurs skogen er? Ikke bare for trivsel og friluftsliv men for hele vårt samfunn og miljøet, skriver distriktsansvarlig Knut Esbjørnsen.

Kulturminner er lønnsomt for Norge

Kulturminnenes samfunnsøkonomiske verdi er stor, ifølge en ny studie. De gir omsetning, arbeidsplasser og økte boligverdier, skriver riksantikvar Jørn Holme.

– Antall læreplasser kan ikke vedtas

De må skapes i den enkelte virksomhet, skriver LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en felles kronikk med Anne-Kari Bratten, direktør i Arbeidsgiverforeningens Spekter.

Mister retten til å jobbe

– Vi har ikke råd til å skyve dyktige fagfolk ut av arbeidslivet, skriver direktør Julie M. Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund.

Byggmesterforbundet: DiBk skuffer

Det var meget skuffende å lese hvordan direktør Morten Lie i DiBK i en kommentar i Byggmesteren søker å oppklare bygningsmyndighetenes nye tolkning av byggesaksforskriftens krav til kvalifikasjoner og gjennomføringsevne i forbindelse med søknad om sentral godkjenning.

Kommentar til «Dampsperre og halmvegger»

Som representant for det alternative byggeri i Norge, blir jeg ofte frustrert over de generelle svar og anvisninger jeg blir avspist med fra autorisert hold.

Dampsperre og halmvegger

Med jevne mellomrom får SINTEF Byggforsk spørsmål om det må brukes dampsperre eller ikke i vanlige bolighus.

-Vi trenger hyppigere byggetilsyn

Det haster med å få på plass tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminaliteten, skriver direktør Jon Sandnes i BNL.

Fremtidens tretak må klimatilpasses

De største byene våre går foran og har satt seg svært ambisiøse mål om reduksjon av klimagassutslipp og energibruk, og de har laget planer for tilpasning til et klima i endring. Det bygde miljø er en viktig del av løsningen, skriver forskere ved SINTEF Byggforsk og NTNU.

Produkter

Mer svensk presisjon

Hultafors utvider sitt lasersortiment med fem kompakte produkter og tilbehør.

Tømreren

Thomas ser det vakre i gamle hus

KVITESEID, TELEMARK: Når han restaurerer forsøker han å skjule at resultatet ikke er originalen. – Jeg er en hermegås, sier tømrer Thomas Sandvik Jakobsen (35).

Reportasje

Satser på små boliger i rekker

KLÆBU: Da større hus viste seg trege å selge, snudde byggmesterfirmaet på flisa. Nå satser de stort på små hus i rekke.