UDIR misbruker sin rolle

I mange år trodde Fagnemnda for tømrerfaget at det var de som skulle utarbeide de sentralgitte eksamenene for tømrerfaget, men våren 2017 insisterte Utdanningsdirektoratet på å gi en prøve de hadde utarbeidet selv, mot nemndas sterke fraråding. Etter omfattende klager på prøvens ordlyd og nivå valgte nemnda å trekke seg i protest.

Må levere mer enn på papiret

Det siste året har Oslo kommune fått mye berettiget ros for innkjøpsreglene i den såkalte Oslomodellen og for å innføre en sanntids oversikt over ansatte i arbeid i de enkelte byggeprosjektene i kommunen.

Jakten på bærekraftige materialvalg

Har vi verktøyene som er nødvendig for å ta reelle bærekraftige materialvalg? Finner vi de mest effektive bærekraftige tiltakene eller lar vi de store utslippene passere, mens vi bekymrer oss for detaljer? spør sivilarkitekt Bård S. Solem.

Om BNLs møte med departementet

BNL ble invitert sammen med andre aktører i byggenæringen til KMD den 29. november og 4. desember. Tema var hvordan håndtering av sentralgodkjenning og kvalifikasjoner i ansvarlige foretak har utviklet seg på en måte som ikke bidrar til å skape tillit til ordningen.

Skog til nytte og nytelse

Hvor mange av oss vet hvilken ressurs skogen er? Ikke bare for trivsel og friluftsliv men for hele vårt samfunn og miljøet, skriver distriktsansvarlig Knut Esbjørnsen.

Kulturminner er lønnsomt for Norge

Kulturminnenes samfunnsøkonomiske verdi er stor, ifølge en ny studie. De gir omsetning, arbeidsplasser og økte boligverdier, skriver riksantikvar Jørn Holme.

– Antall læreplasser kan ikke vedtas

De må skapes i den enkelte virksomhet, skriver LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en felles kronikk med Anne-Kari Bratten, direktør i Arbeidsgiverforeningens Spekter.

Mister retten til å jobbe

– Vi har ikke råd til å skyve dyktige fagfolk ut av arbeidslivet, skriver direktør Julie M. Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund.

Byggmesterforbundet: DiBk skuffer

Det var meget skuffende å lese hvordan direktør Morten Lie i DiBK i en kommentar i Byggmesteren søker å oppklare bygningsmyndighetenes nye tolkning av byggesaksforskriftens krav til kvalifikasjoner og gjennomføringsevne i forbindelse med søknad om sentral godkjenning.

Kommentar til «Dampsperre og halmvegger»

Som representant for det alternative byggeri i Norge, blir jeg ofte frustrert over de generelle svar og anvisninger jeg blir avspist med fra autorisert hold.

Dampsperre og halmvegger

Med jevne mellomrom får SINTEF Byggforsk spørsmål om det må brukes dampsperre eller ikke i vanlige bolighus.

-Vi trenger hyppigere byggetilsyn

Det haster med å få på plass tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminaliteten, skriver direktør Jon Sandnes i BNL.

Fremtidens tretak må klimatilpasses

De største byene våre går foran og har satt seg svært ambisiøse mål om reduksjon av klimagassutslipp og energibruk, og de har laget planer for tilpasning til et klima i endring. Det bygde miljø er en viktig del av løsningen, skriver forskere ved SINTEF Byggforsk og NTNU.

Dobbel dampsperre i våtrom

Det er utviklet en bransjenorm for boliger som sier at yttervegger i våtrom ikke skal ha «dobbel dampsperre» i våte veggsoner. De fukttekniske begrunnelsene for denne anvisningen er ikke dokumentert på en måte som kan bli åpent vurdert, etterprøvd og kritisk gjennomgått, skriver tømrermester Anders Frøstrup i en fagartikkel.

Produkter

Vinduskjøpere må svare for seg

Miljødirektoratet har startet dokumenttilsyn hos 27 virksomheter for å finne ut om de har betalt miljøvederlag for nye vinduer.

Reportasje

Byggeplasser nesten uten papir

Tømrerne i Bygg-Team AS i Elverum finner tegningene og dokumentene de trenger på smarttelefonen. I flere år har byggeplassene deres vært nærmest frie for papirer.