Uropatruljen tipset myndighetene 390 ganger

– Lokale håndverkere i Trøndelag tipset Byggebransjens Uropatrulje oftere i 2019 med informasjon som er gull verdt i kampen mot useriøse og kriminelle, sier daglig leder Vidar Sagmyr.

Ekte realkompetanse er byggebransjens fremtid

– Faglærte håndverkere med ambisjoner kan komme mye lenger enn vi tror og bransjen trenger oss mer enn noensinne, sier byggmester Per Anders Gulbrandsen i Trondheim.

Byggmestrene drøfter uropatrulje i Stavanger

Offentlige anskaffelser, seriøsitet og mulig etablering av uropatrulje i Stavanger står øverst på dagsordenen når Byggmesterforbundet samler tillitsvalgte til konferanse torsdag og fredag.

Tromsø vil ha sin Uropatrulje nå

– Dette blir en virkelig pangstart for arbeidet for en mer seriøs byggebransje i Tromsøregionen, sier murmester Ottar Gohli som skal lede prosjektgruppen i den nye Uropatruljen.

Samles og styrker innsatsen mot A-krim

Fair Play Bygg og Byggebransjens Uropatrulje inviterte A-krim og kommende uropatruljer til samling i Oslo. Målet er å få flere uropatruljer i landet og et samarbeid som kan motvirke mobil arbeidslivskriminalitet.

– Det vi gjør begynner å virke

– De seriøse håndverkerbedriftene melder til oss at markedet i Trondheim er blitt litt sunnere, sier Vidar Sagmyr i Byggebransjens Uropatrulje til eierne på patruljens høstmøte.

Fikk vedtatt pensjonssmell for useriøse

Igår vedtok Stortinget at det skal føres tilsyn med bedrifters innbetaling av OTP. Det er Byggebransjens Uropatrulje som har tatt inititativet til å tette nok et smutthull for useriøse bedrifter.

– Handlehvitt.no bør legges ned

Byggebransjens Uropatrulje mener at nettsjekken Handlehvitt.no ikke filtrerer ut useriøse håndverksbedrifter og at forbrukere kan bli lurt, sier daglig leder Vidar Sagmyr.

Lover mer uro i Trøndelag

På to år har Byggebransjens Uropatrulje sendt inn over 500 tips om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet til myndighetene – og flere skal det bli.

Fair Play Bygg etableres i Østfold

– Beredskapen må heves, sier arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i Østfold. Nå inviterer de kommuner og lokalt næringsliv til å støtte opprettelsen av et nytt Fair Play Bygg i regionen.

Godt signalbygg for yrkesfagene?

I skolegården til Trøndelags største yrkesfaglige skole bygges klasserom til lavest mulig pris, uten lærlinger, norsk språk og deler av et elanlegg som må installeres på nytt av godkjent elektrobedrift.

– Nå skal vi rydde litt opp i næringa vår

– Skal vi la kriminelle nettverk bygge Norge, eller skal vi gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår? spurte daglig leder Lars Mamen da Fair Play Bygg – Oslo og omegn lanserte seg med debatt og bokbad.