DiBK ber om forslag til klimagasskrav i TEK17

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal utrede byggtekniske krav som kan bidra til å redusere klimafotavtrykket fra bygging, og ber byggenæringen om innspill.

Til et møte som holdes i Oslo 11. mars, inviteres organisasjoner som har innspill til hvordan eventuelle krav i TEK17 kan utformes slik at de bidrar til å redusere klimafotavtrykket fra bygging.

Organisasjoner som har noe å foreslå, blir bedt om å svare på konkrete spørsmål før de får slippe til.

Møtet er åpent å følge på nettet, men i møtesalen i Litteraturhuset er det bare de som holder innlegg som får være, understreker dibk på nettsidene.

Møtet er en oppfølging av et innspillsmøte om klimagasskrav til materialer i 2022.

Les mer om møtet og påmelding her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *