Linn Isaksen er en av mange kvinner som valgte bygg- og anleggsteknikk de siste årene. Her foran familiebedriften, prøvenemnda og stolte kollegaer etter fullført svenneprøve.(Foto: Erica Restoften)

Dobbelt så mange kvinnelige lærlinger i bygg- og anleggsteknikk

– I 2018 var det 388 kvinnelige lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk. I 2022 er det 972, sier førstekonsulent Daniel Instebø i SSB.

Antall lærlinger har økt fra 44 000 i 2018 til over 50 000 i 2022. I de mannsdominerte utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi og teknologi- og industrifag, var det nær 3 000 kvinnelige lærlinger i 2022. Dette er nesten 1 300 mer enn for fem år siden, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Les også: Linn er første kvinnelige tømrersvenn i Indre Salten

Har doblet kvinneandelen

De siste årene har antall kvinnelige lærlinger i mannsdominerte utdanningsprogrammer økt betraktelig. I 2018 var det 1 658 lærlinger innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi, og teknologi- og industrifag. Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser det at det innenfor disse utdanningsprogrammene var 2 946 lærlinger i 2022.

– Vi ser en økning i antall lærlinger de siste årene. For kvinner har det vært en kraftig økning spesielt de siste tre årene. I 2018 var det for eksempel 388 lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk. I 2022 er tilsvarende tall 972. Vi finner lignende tall også for andre mannsdominerte utdanningsprogram, sier Daniel Instebø som er ansvarlig for statistikken over videregående opplæring og annen videregående utdanning i SSB.

Økning i lærlinger for både menn og kvinner

Innenfor bygg- og anleggsteknikk ser vi det største tilsiget av kvinnelige lærlinger. Her har antallet lærlinger økt med hele 151 prosent, fra 388 kvinnelige lærlinger i 2018, til 972 i 2022. Dette er altså over en dobling av antall lærlinger på fem år.

– Økningen i antall kvinnelige lærlinger i mannsdominerte utdanningsprogram ser ut til å henge sammen med at fag som tømrerfaget, elektrikerfaget og kjemiprosessfaget har blitt mer populært, sier Instebø.

I 2012 var det 37 246 registrerte lærlinger fordelt på 26 698 menn og 10 548 kvinner. Antallet lærlinger i 2022 var 50 600, hvorav 36 146 menn og 14 454 kvinner.

Over en tiårs periode har økningen i antall lærlinger vært 35 prosent for menn og 37 prosent for kvinner. Økningen i antall lærlinger de siste fem årene har vært 14 prosent for menn og 13 prosent for kvinner, skriver SSB.

– Totalt sett er det flere lærlinger nå enn sammenlignet med tidligere år. Fra 2012 til 2016 var det omtrent like mange lærlinger innen utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, og teknologi- og industrifag. Etter dette økte antall lærlinger i bygg- og anleggsteknikk. Først i de siste to årene har vi sett en lignende økning i antall lærlinger i teknologi- og industrifag, sier Instebø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *