En ny app evaluerer klimagassutslipp gjennom hele livsløpet for et bygg og gir grunnlag for å ta veldokumenterte beslutninger om miljøpåvirkningen av byggematerialer og byggeprosesser. (Illustrasjon: LINK Arkitektur)

App for livsløpsanalyser av bygg

LINK Arkitektur har utviklet appen Guesstimator LCA for livsløpsanalyser i tidligfase. Appen kan kobles direkte til en 3D-modell og dermed gi mer presise analyser og forutsetninger for bærekraftige prosjekter.

Nå inviteres bransjens utviklere til å videreutvikle appen, som sist uke ble gjort tilgjengelig som open source. Ambisjonen er at felleskapet kan bringe ytterligere innovasjon til nytte for hele bransjen.

LCA for bygg

Livsløpsanalyser (LCA) øker raskt i etterspørsel ettersom det stadig oftere stilles krav til systematisk kartlegging av byggeprosjekters miljøbelastning gjennom hele livsløpet. LINK Arkitektur har brukt det siste året på å utvikle en LCA-app som genererer livsløpsanalyser i tidligfase.

Sist uke ble LCA-appen gjort tilgjengelig som open source. Ambisjonen er å invitere bransjens utviklere til å bidra med kunnskap for å videreutvikle verktøyet og forbedre integrasjonen med det nye danske LCABYG-verktøyet og den norske versjonen LCABYG-NOR*.

– Ved å ligge i front på digital utvikling kan vi sikre at vi skaper bærekraftig arkitektur gjennom hele prosessen. Vi håper at ved å gjøre appen åpen for omverden, kan oppmuntre til større samarbeid og innovasjon innen bærekraftig arkitektur. Vi har lagt ned mye arbeid i utvikling av LCA-appen, men den skal stadig utvikles og forbedres. Vi er spente på å se hva samarbeidspartnere og øvrige aktører i bransjen kan bidra med for å forbedre teknologien. Sammen kan bransjen gå foran for å skape en mer bærekraftig fremtid for samfunnet, forklarer Jan Buthke, digital innovation lead i LINK Arkitektur.

Integrerte LCA-analyser

Hovedprinsippet i LCA-analysen er at man evaluerer klimagassutslipp gjennom hele livsløpet for et bygg. For å modellere fremtidige utslipp fra drift og vedlikehold er det nødvendig å evaluere ulike scenarier. En utfordring har vært at beregningene så langt ikke har vært koblet til arkitektens eller ingeniørens 3D-modeller og at LCA-prosessen ikke har vært en integrert del av arbeidsflyten. Samtidig har det vært en utfordring at modellene ikke inneholder god nok informasjon til å gjennomføre fullgode beregninger i tidlig fase.

Den nyutviklede LCA-appen til LINK, «Guesstimator LCA», forbinder en 3D-modell / BIM-modell med en LCA-plattform og skaper dermed et aktivt link mellom utviklings- og prosjekteringsprosessen og LCA-analysen. Dermed kan man alltid holde øye med klimagassutslippet og målrette arbeidet med å redusere utslippet allerede i tidlig fase.

Appen kan hjelpe arkitekter og ingeniører med å ta veldokumenterte beslutninger om miljøpåvirkningen av byggematerialer og byggeprosesser. Formålet er å generere livsløpsanalyser i tidligfase som kan bidra til å sikre mer bærekraftige bygg.

Videreutvikles på AEC Hackaton

AEC Hackaton (Architecture, Engineering, Construction) samler alle som designer, bygger og vedlikeholder det bygde miljø for å samarbeide om banebrytende teknologier. Under årets AEC Hackaton i København tidligere i mars bestemte LINK seg for å gjøre LCA-appen tilgjengelig som open source og oppfordret andre utviklere til å bidra til å forbedre integrasjonen med den nye LCABYG.

Det ble dannet et team av «hackere» for å koble appen til den danske applikasjonen LCABYG ved å bruke deres Web API. I tillegg ble nye visualiseringskart introdusert samt forbedret geometri fra Speckle.

LINK Arkitektur inviterer nå alle som er interessert i prosjektet til en felles arena for videre utvikling. Ambisjonen er at felleskapet kan bringe ytterligere innovasjon til nytte for hele bransjen.

Påmelding til første webmøte 30. mars kl. 15.30 -16.00.

*) LCABYG ble lansert av BUILD i 2015, som er Institutt for bygg, by og miljø ved Aalborg Universitet. Verktøyet ble laget for den danske byggenæringen. En norsk versjon, LCABYG-NOR, ble senere utviklet og gjort tilgjengelig gratis i mars 2023. LCABYG-NOR kan brukes til å evaluere miljøprestasjonen gjennom hele livssyklusen til både nye og eksisterende bygninger, og er tilpasset norske standarder, som NS 3451 (bygningsdelstabellen) og NS 3720 (Metode for klimagassberegninger for bygninger).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *