Ragnhild Dahle Heen er leder av consulting i PwC Tromsø.

Kutter klimautslipp, men få måler om de faktisk gjør det

Nesten halvparten av nordnorske virksomheter sier de har et klimaregnskap, og dermed oversikt over egne klimautslipp. Men et fåtall har analysert hvordan overgangen til et lavutslippssamfunn vil kunne påvirke virksomheten.

I PWCs bærekraftsundersøkelse for Nord-Norge, sier 46 prosent at de spurte at har et klimaregnskap og dermed oversikt over virksomhetenes klimautslipp. Likevel måler flesteparten bare virksomhetens direkte utslipp, fra aktiviteter de selv har kontroll over, og ikke indirekte utslipp, som for eksempel fra innkjøpte varer og tjenester. Indirekte utslipp kan ofte utgjøre 85 til 99 prosent av selskapets totale klimapåvirkning.

Les også: Nye miljø- og energikrav i TEK og SAK

God informasjon er sentralt

Bærekraftsundersøkelsen er laget av PwC på bakgrunn av tilbakemeldinger fra et bredt spekter av bransjer. Formålet med den, er å kartlegge status på bærekraftsarbeidet i næringslivet, samt mulighetene og utfordringene som følger med.

– God informasjon om selskapers klimapåvirkning er sentralt for å vurdere hvem som bidrar mot et nullutslippssamfunn, påpeker leder av consulting i PwC Tromsø, Ragnhild Dahle Heen.

– Skal selskapene kutte i egen utslipp, må de ha oversikt over utslippene. At under halvparten av selskapene svarer at de lager klimaregnskap, viser at vi fortsatt har en vei å gå, mener hun.

Les også: Lettere å samle data til klimaregnskap

Få måler klimarisiko


Undersøkelsen viser også at færre enn én av tre har gjort analyser av hvordan klimaendringer, klimapolitikk og overgang til lavutslippssamfunn vil kunne påvirke virksomheten deres.

– Disse konsekvensene kan være store for virksomheten, og for å tilpasse seg i tide, er det vesentlig at de utfører klimarisikoanalyser. I tillegg til klimarisikoanalyser, bør bedriftene få på plass strategier for sitt bærekraftsarbeid, og sette interne mål for å kutte og monitorere utslipp i sine klimaregnskap, påpeker Heen.

Les også: Boligprodusentene utvikler verktøy for klimaregnskap

Gledelig at flere rapporterer


60 prosent av respondentene i Nord-Norge rapporterer eksplisitt på bærekraft. Dette er en økning opp fra 39 prosent i fjorårets undersøkelse, og godt over det nasjonale resultatet på 51 prosent. Undersøkelsen viser at et flertall av bedriftene jobber strukturert med bærekraft, men under halvparten har gjennomført en vesentlighetsanalyse.

– Vesentlighetsanalyser brukes til å identifisere, prioritere og vise hvilke bærekraftstema som er viktigst for virksomheten. Vi anbefaler å ta utgangspunkt i dobbel vesentlighet. Det innebærer å vurdere og kommunisere hvordan ulike bærekraftstema påvirker virksomheten og vurdere hvordan virksomheten påvirker mennesker og miljøet for øvrig, forklarer Heen.

Trondheimsregionen neste

PwC gjennomfører bærekraftsundersøkelsen regionvis gjennom landet, og presenterer resultatene i de respektive regionene. Neste ut er Trondheim der resulatene legges fram i et lønsjmøte 5. desember.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *