(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Overtar godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning

1. januar overtok Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ansvaret for godkjenningsordningene av utenlandsk utdanning som tidligere ble forvaltet av NOKUT.

—Vi har gledet oss lenge til å få våre nye kollegaer på plass. Spisskompetansen som nå kommer over fra NOKUT vil styrke vårt arbeid og bidra til mange gode faglige synergier og viktige koblinger, blant annet til direktoratets arbeid med Samordna opptak, og med internasjonalisering av norsk utdanning, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Overtas av nytt direktorat

1. januar overtok han ansvaret for de om lag femti medarbeiderne som har jobbet med godkjenning av høyere utdanning i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

— God informasjon og effektive godkjenningsordninger vil bidra til at flere kommer raskere ut i arbeid, og støtte opp under direktoratets mål om å styrke tilgangen på kompetent arbeidskraft, sier Skule

Siden 2003 har NOKUT hatt et lovfestet ansvar for de generelle godkjenningsordningene knyttet til høyere utdanning. I de senere årene har også godkjenning av fag og yrkesopplæring, samt lærer og styrer/pedagogisk leder i barnehage med utdanning fra utlandet blitt forvaltet av NOKUT.

Samtidig med opprettelsen av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i 2021 foreslo Kunnskapsdepartementet å flytte godkjenningsoppgavene fra NOKUT til det nye direktoratet. Sommeren 2022 ble loven endret for å muliggjøre denne flyttingen.

NOKUT-direktør Kristin Vinje retter en stor takk til sine tidligere kollegaer for god innsats og for godt og konstruktivt samarbeid i overgangsfasen. Hun ønsker dem lykke til videre.

— HK-dir er heldige som får så mange dyktige medarbeidere inn i sine rekker. Jeg vil takke for innsatsen de har gjort i alle disse årene. I NOKUT har de bygget opp et internasjonalt anerkjent fagmiljø innen godkjenning av utenlandsk utdanning, jeg er sikker på at dette vil utvikles videre i HK-dir, sier Vinje.

Informasjon blir liggende på nokut.no

Selv om HK-dir nå overtar det formelle ansvaret for søknader som kommer inn fra 2023, vil informasjonen om de ulike godkjenningsordningene inntil videre bli liggende på nokut.no. Men dette vil være i en overgangsperiode, forteller Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

— Vi ønsker ikke at brukerne må forholde seg til flere midlertidige løsninger på kort tid, så vi vil ha en permanent løsning på plass før vi flytter informasjonen. Vi tar sikte på å ha dette på plass før sommeren, sier Skule.

Søknadsportal stengt frem til 1. februar

I forbindelse med overføringen av søknadsportalen, har denne vært stengt for nye søknader siden 1. desember 2022. Denne vil være på plass igjen, og klar til å motta nye søknader fra 1. februar.

Alle innkomne søknader som er registrert før 1. desember 2022 er automatisk overført til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, så brukerne trenger ikke foreta seg noe før søknadsportalen er åpnet igjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *