Driftssjef Ole Gabrielsen (t.v) med HMS-leder Bente Westmo og prosjektleder Andreas Jakobsen i Trekraft på befaring i Kanalbyens avgående p-hus. (Foto: Kristin Vedum, Trekraft)

P-huset av tre flyttes og gjenbrukes som planlagt

– Et av de største trebyggene i landet som blir ombrukt på denne måten, sier Trekraft AS og Kanalbyen Eiendom AS som har inngått avtale om flytting og gjenbruk av p-huset på 1 850 m² fra Kanalbyen i Kristiansand.

Bygget er blitt brukt som midlertidig parkeringsanlegg siden 2019, og det skal nå få et nytt liv som produksjonslokale og lager ved Trekraft sitt nye anlegg på Bjelland i Lindesnes kommune, skriver Trekraft.

Bygget for å brukes flere ganger

– Vi legger vekt på å finne bærekraftige løsninger i alt vi gjør. Alt tømmer vi bruker til vår produksjon er miljøsertifisert, og veden og brikettene vi lager er Svane- merket. Vårt fokus på klima og miljø gjelder også når vi etablerer vårt splitter nye produksjonsanlegg på Bjelland. Vi er derfor veldig glade for å kunne gjenbruke hele dette store anlegget som i dag står i Kanalbyen, og gi det et nytt og langt liv på Bjelland, sier styreleder i Trekraft, Arne Roland.

Parkeringsanlegget er 1850 kvadratmeter og er utført i uisolerte treelementer på en ringmur av betong. Trekraft skal flytte bygget i sin helhet til Bjelland i Lindesnes kommune, og benytte det til lager- og produksjonslokale. (Foto: Kristin Vedum, Trekraft)

– Parkeringsanlegget ble bygget i 2018, og det har hele tiden vært meningen at dette skulle være en midlertidig løsning frem til det permanente parkeringsanlegget for Kanalbyen var klart. Det tidspunktet er nå kommet, og Kanalbyen Eiendom skal fjerne det midlertidige bygget innen få måneder.

– Det midlertidige parkeringsanlegget har nå gjort jobben sin hos oss i Kanalbyen. Vi er svært opptatt av bærekraftig utvikling, og det det er derfor veldig bra at dette store flotte trebygget nå får et fornyet liv på Bjelland, i stedet for at det blir revet og deponert, sier Sven Erik Knoph, daglig Leder i Kanalbyen Eiendom.

Krevende demontering

Knoph forteller at de planla parkeringsanlegget slik at det skulle være mulig å demontere og flytte, men uten at de da visste konkret hva det kunne brukes til i fremtiden.

– Det er svært gledelig at vi gjennom dette prosjektet nå viser at det faktisk er mulig å tenke ombruk på så store konstruksjoner, bare man legger til rette for det i opprinnelig prosjektering. Besparelsene og nytten er betydelige ved en slik ombruk, både miljømessig og økonomisk, fortsetter Knoph.

Det er planlagt at bygget skal demonteres i første halvår 2023, og at det settes direkte opp på tomten på Bjelland.

Parkeringsanlegget fra Kanalbyen (det lange brune bygget) tegnet inn slik det tenkt plassert på Trekraft sin tomt på Bjelland, i Lindesnes kommune. (Illustrasjon: Trekraft/Drag Arkitekter)

– Det blir en ganske krevende operasjon å demontere, flytte og sette opp igjen et så stort trebygg. Det er noen ekstra utfordringer man må ta hensyn til nå man skal gjenbruke en slik konstruksjon. Det hadde nok vært enklere og mindre risikofylt for oss bare å bygge nytt på Bjelland. Det er imidlertid så mange positive sider ved dette ombruksprosjektet, at det dermed er verdt det ekstra arbeidet det er å demontere og flytte bygget i Kanalbyen, forteller Arne Roland.

Flyttingen er planlagt gjennomførte i første halvår av 2023, og tomten på Bjelland er allerede grovplanert og står klar. Hele bygget blir ombrukt, utenom ringmur og takmembran, og gjenbruksprosenten er svært høy i prosjektet. Ca 75 kubikkmeter med tre får en forlenget levetid på 50-60 år. Foreløpige beregninger viser at prosjektet sparer miljøet for minimum 100 tonn CO2 utslipp. (Foto: Kristin Vedum, Trekraft)

Planleggingsarbeidet er blitt støttet økonomisk av Enova under programmet for «Klimavennlig Materialbruk».

– Uten den økonomiske støtten fra Enova, så hadde det nok ikke vært mulig for oss å bruke de nødvendige planleggingsressursene for å få bekreftet at det faktisk er teknisk gjennomførbart å flytte dette bygget-, at vi kan gjøre det på en trygg måte, og innenfor forsvarlig økonomiske rammer, fastslår Roland.

Roland forteller at de har søkt Enova om ytterligere midler til detaljprosjekteringen og at Innovasjon Norge også har gitt tilsagn om lån til prosjektet:

– Jeg tror dette er et av de største trebyggene i landet som blir ombrukt på denne måten. Det vil si at det blir skånsomt demontert, flyttet og satt opp igjen på en ny tomt for en helt ny bruk. Vi tenker at vi kommer til å høste mange konkrete erfaringer som vi gjerne kan dele med andre som ønsker å planlegge for ombruk av næringsbygg», avslutter Roland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *