GLAD PÅ KUNDENS VEGNE: – Vi er fornøyd med at ting- og lagmannsretten var enige med oss. Braatens Byggfornyelse har vært gjennom et stort press over fem år, og vi gleder oss på kundens vegne, smiler advokatfullmektig Nicolai Dammyr.

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

– Full seier til vår kunde i Byggmesterforsikring

– Vi er glade på vår kunde Braatens Byggfornyelses vegne, sier advokatfullmektig Nicolai Dammyr etter at lagmannsretten opprettholdt resultatet fra Oslo tingrett.

Kravet mot Braatens Byggfornyelse AS på drøyt fire millioner endte med frifinnelse og at byggherren isteden ble dømt til å betale Braatens Byggfornyelse og BMF sine sakskostnader.

Byggmesterforsikring AS ble etablert i 2003, og er et selskap som leverer og administrerer forsikringer, garantier og skadebehandling på vegne av stabile forsikringsgivere til seriøse håndverksbedrifter. Selskapet har i skrivende stund 17 medarbeidere med spesialkompetanse innen forsikringer og garantier til byggebransjen. Byggmesterforsikring AS er eid 100% av Byggmesterforbundet.

Urimelig sak tapte to ganger i retten

– Når seriøse håndverksbedrifter blir utsatt for så urimelige krav som byggherren i dette tilfellet fremførte, mente vi at vi hadde en forpliktelse til å gjøre en ekstra innsats for å bistå vår forsikringskunde. Det har tatt mye tid med hyppige sakkyndige og juridiske vurderinger for å etterprøve og motsi byggherrens mange og til dels motstridende påstander.

– Heldigvis har Byggmesterforbundet bidratt med nødvendige vurderinger og rapporter for å dokumentere at Braatens Byggfornyelse har utført tilfredsstillende arbeid. Det mente vi hele tiden at det hadde. Da er det ekstra hyggelig at retten kommer til samme konklusjon, etter at saken har vært behandlet både i tingretten og lagmannsretten med samme resultat, sier advokatfullmektig Nicolai Dammyr.

Håndverkertjenesteloven v.s. bustadoppføringslova

Byggherren mottok et tilbud fra Braatens Byggfornyelse som ble akseptert. I ettertid kom byggherren med en ny kontrakt, som ikke ble akseptert av Braatens, og heller ikke underskrevet.

– Dette er en prinsipiell sak som får konsekvenser ut over denne saken. Med lagmannsrettens domsslutning, er det blitt streket opp et tydeligere skille mellom forbrukerrettigheter etter bustadslovgivninga og Håndverkstjenesteloven. Vår kundes arbeid ble av retten vurdert å falle inn under Håndverkstjenesteloven, det kan ha vært avgjørende for mangelsvurderingene som retten foretok. Retten kom frem til at Braatens Byggfornyelse har levert tjenester som tilfredsstiller kravene i loven, og dermed vant håndverkeren frem, sier Nicolai Dammyr.

Fagsjef Plan og bygningsloven Jens-Morten Søreide, Byggmesterforbundet:

– Skriftlighet trumfer alt

– Dette har vært en høyst spesiell sak, jeg tror ikke jeg har vært borte i noe tilsvarende som denne. Motparten brukte både Sintef Byggforsk og OPAK som sakkyndige. Jeg ble brukt som sakkyndig for Braatens Byggfornyelse og kom frem til at arbeidene utført av Braatens holdt en faglig tilfredsstillende standard. Det nådde vi frem med. Noe av hovedpoenget var å avgrense arbeid utført av Braatens i forhold til andre involverte i prosjektet, se på det Braatens faktisk hadde utført, oppsummerer fagsjef Søreide.

– Skriftlighet trumfer alt, sier fagsjef Jens-Morten Søreide. (Foto: Byggmesteren)

– Generelt vil jeg si som mitt råd; Skriftlighet er utrolig viktig, både når det gjelder hva som skal utføres i henhold til gitte standarder, avgrensninger, og prosessen i forhold til fremdrift. Sørg for at du som byggmester ikke påtar deg et større ansvar enn det som er kontraktsfestet!

Bygg- og tømrermester Pål Braaten:

– En tøff tid

– Vi trengte en 100 – 0 seier. Jeg er selvsagt veldig glad og fornøyd med at vi fikk fullt medhold på alle punkter i Lagmannsretten og endelig kan sette sluttstrek for denne saken etter fem lange års kamp, sier bygg- og tømrermester Pål Braaten i Braatens Byggfornyelse AS.

Byggmester Braaten unner ingen å havne i denne situasjonen med endeløse runder i rettsapparatet. (Foto: P.B. Lotherington)

–  Det ble fremsatt voldsomme anklager fra motparten. Jeg har regnet ut at vi har brukt rundt 4.000 timer på denne saken gjennom fem lange år. En av utfordringene var at motparten stadig kom opp med nye ting. Det var som å få nye håndgranater kastet i fanget gjennom hele rettsprosessen, og vi måtte forholde oss til at en av disse kunne sprenge, hvis vi ikke fulgte nøye opp. Så dette har kostet tid, penger og mye energi. Når man samtidig skal jobbe med nye prosjektet og har en sånn sak hengende over seg, sier det seg selv at det går ut over produkti­viteten for et lite firma som oss med 13 medarbeidere, sier Pål Braaten.

– Vi hadde heldigvis opparbeidet oss en solid egenkapital, så vi kunne stå i stormen, legger han til.

Viktig å bli trodd

Både Byggmesterforbundet og Byggmesterforsikring ble kontaktet på et tidlig stadium, og Pål Braaten er takknemlig for måten han ble møtt på.

– Det å bli trodd og få støtte fra eget forsikringsselskap og forbund var utrolig viktig i starten. Allerede etter første møte lettet det 14 kilo av skuldrene. Jeg må også si at det har vært viktig for meg å bli støttet på det personlige plan. Kolbjørn Røstelien og Nicolai Dammyr i Byggmesterforsikring har backet meg løpende gjennom hele prosessen. Jeg opplever at de har lagt et personlig engasjement i min sak, det har jeg satt stor pris på.

– Hvis jeg kan si at jeg har lært noe gjennom prosessen, er det å være nøye med å skrive tilbud og dokumentere hva man har ansvar for, og ikke ansvar for. En grundig, løpende dokumentasjon gjennom prosjekter kan aldri undervurderes. Når det er sagt, blir man litt maktesløs når motparten legger på bordet påstander som ikke har rot i virkeligheten. Dette har vært en høyst spesiell sak, uten at jeg vil beskrive motpartens mange krumspring nærmere, avrunder Pål Braaten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *