De første aktørene i havbruksnæringen i Nord-Norge og Trøndelag har allerede satt på håndbrekket for planlagte investeringer og byggeprosjekter. (Illustrasjonsfoto: Kvarøy Fiskeoppdrett/Pressefoto)

Havbruksnæringa varsler byggestans i nord

– Grunnrenteskatt på havbruk er svært dårlig nytt også for bygg- og anleggsbransjen i Nord-Norge og Trøndelag, advarer NESO.

Regjeringen la forrige uke frem forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft fra 1. januar 2023. Samtidig skal de øke grunnrenteskatten på vannkraft, og det innføres et ekstraordinært høyprisbidrag på vind- og vannkraft grunnet de høye strømprisene.

Stanser store investeringer

Ringvirkningene av den foreslåtte grunnrenteskatten i havbruksnæringen brer allerede om seg. De første aktørene i havbruksnæringen i Nord-Norge og Trøndelag har allerede satt på håndbrekket for planlagte investeringer og byggeprosjekter.

Driftsdirektør Tomas Tømmerås i Nordlaks i Vesterålen forteller til Bladet Vesterålen at de grunnet den nye skatten må legge bort planene om nytt slakteri, ny filetfabrikk og nytt hovedkontor på Børøya i Hadsel. Grunnarbeidet skulle startet opp i løpet av et par uker.

I Overhalla har Overhalla Betongbygg fått avbestilling på en kontrakt verdt 90 millioner kroner fra en aktør i havbruksnæringa etter skattenyheten, og forventer at det kan komme flere avbestillinger. Til Trønderavisa sier administrerende direktør Arnt Ove Amdal at den kortsiktige konsekvensen av avbestillingen sannsynligvis blir at de må permittere omkring 30 ansatte kommende vinter.

NRK melder at Lerøy Seafood Group har bestemt seg for å stoppe den planlagte utbyggingen av lakseslakteri på Skjervøy i Nord-Troms, som skulle koste 420 millioner og gi 30 nye arbeidsplasser. I samme sak meldes det også at Cermaq vil fryse alle investeringer i Norge. Selskapet hadde planer om å investere ca. fem milliarder i Nordland og Finnmark i årene fremover.

– Også fra kraftbransjen ser vi nå signaler på at de vil revurdere sine investeringsplaner etter skattenyheten, sier NESO.

Frykter flere utfordringer

NESO ser med stor bekymring på denne utviklingen.

– Dette er svært urovekkende. Vi er i utgangspunktet inne i en svært krevende tid. Med grunnrenteskatten ser investeringsviljen i havbruksnæringen ut til å raskt forvitre. Av de nevnte eksemplene ser vi allerede at dette får store ringvirkninger også i bygg- og anleggsbransjen, sier NESO-direktør Karina Krane.

– Vi frykter i tillegg hva som kan komme i fremlegget av statsbudsjettet for 2023 senere denne uka. Både statsministeren og næringsministeren har gitt tydelig uttrykk for at planer knyttet til både bygg og samferdsel må settes på vent. I sum kan dette føre til svært utfordrende tider bygg- og anleggsnæringen, den største distriktsnæringen vi har, sier Krane.

Administrerende direktør Karina Krane og NESO er bekymret for ringvirkningene av at havbruksnæringen nå varsler stopp for en rekke planlagte investeringer. (Foto: Kjell Ove Storvik, NESO)

Nylig sendte NESO brev til offentlige byggherrer hvor det ble advart mot å sette bygg- og anleggsprosjekter i landsdelen på vent. Sterk prisvekst, etterslep etter korona, strømkrise og renteøkninger er blant faktorene som gjør det nødvendig å sette inn tiltak for å holde hjulene i gang.

– Offentlige byggherrer har som oppdragsgiver og byggherre et viktig samfunnsansvar. Dersom byggeaktiviteten nå faller betraktelig, frykter vi permitteringer, oppsigelser, konkurser og kunnskapsflukt fra bransjen vår. Dette kan utvikle seg til en svært alvorlig situasjon, advarer Krane.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *