Sammen med sin eksterne partner, Stena Recycling, har Rockwool utviklet en prosess for resirkulering av steinull isolasjon i praksis. (Foto: Rockwool)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Ny returordning sikrer gjenbruk av Rockwool steinull

Som første produsent i Norge lanserer Rockwool og Stena Recycling resirkuleringsprogrammet Rockcycle for både gammel og ny steinull.

Returordningen skal hjelpe Rockwools kunder med å møte strengere krav til avfallshåndtering og bli mer konkurransedyktige, skriver produsenten.

Viktig miljøtiltak

I samarbeid med miljø- og gjenvinningsbedrifter tar Rockwool tilbake gammel og gjenværende isolasjon fra store byggeprosjekter. Den innsamlede steinullen blir sortert, kontrollert og til slutt brukt til å produsere ny isolasjon på Rockwools fabrikk i Moss. Produsentens produkter er sirkulære, fordi steinullen bevarer samme høye kvalitet og ytelse uansett hvor mange ganger den resirkuleres og smeltes ned for å bli til nye produkter.

Ved å ta tilbake steinull fra byggeplasser, utnyttes materialets unike egenskaper til å gjøre en viktig forskjell for miljøet ettersom det minsker deponi og erstatter utvinning og transport av nye råmaterialer, skriver Rockwool som vil gi en returgaranti på sin isolasjon.

Returgarantien gir en klar konkurransefordel og vil styrke kundene i kampen om nye oppdrag og anbud. Flere miljøsertifiseringer, som BREEAM og LEED, krediterer prosjekter, som stiller krav i anbudet til bruk av materialer som kan gjenvinnes i stedet for å ende opp på deponi. Dette er faktorer byggeprosjekter i høyere grad blir målt på, både med tanke på finansiering, men også for kjøp og utleie. Marketingsjef i Rockwool Norge, Torkel Wæringsaasen, forklarer:

Markedssjef Torkel Wæringsaasen i Rockwool. (Foto: C. Kunøe)

– Miljøsertifisering av byggeprosjektet blir stadig viktigere for aktører i byggebransjen fordi flere og flere byggherrer stiller krav til leverandørene sine om dokumentasjon på at de arbeider bærekraftig. Derfor har vi sikret at selskaper som benytter seg av Rockcycle også oppnår bedre miljøsertifisering, sier Wæringsaasen.

Byggebransjen får dessuten stadig strengere krav til avfallshåndtering. Fra 2023 øker kravet til sortering og gjenbruk av materialer, både i forbindelse med nybygg og ved renovering, til 70 prosent. Samtidig vil det bli stilt krav om at det skal velges produkter som er egnet for gjenbruk og materialgjenvinning. Det vil også bli pålagt, hvor det er praktisk og økonomisk mulig, at bygg skal prosjekteres og bygges slik at det er tilrettelagt for demontering senere (Byggteknisk forskrift, TEK 17, § 9-5).

Tar ansvar for en bærekraftig byggebransje

– Bygg og anleggsektoren står for 29 prosent av avfall i Norge, noe som gjør sektoren til den største produsenten av avfall i landet. Av dette går 25 prosent til deponi. Her mener vi at bransjen har mye å gå på. Rockwool tar ansvar for en bærekraftig byggebransje og har i over 20 år arbeidet for økt gjenbruk av byggematerialer, sier Wæringsaasen, og fortsetter:

Sammen med sin eksterne partner, Stena Recycling, har Rockwool utviklet en prosess for resirkulering av steinull isolasjon i praksis. Stena Rycycling samler, sorterer og sender isolasjonsrestene til Rockwools fabrikk i Moss. Fabrikken smelter deretter om materialet før det inngår i produksjonen av ny isolasjon. (Foto: Stena Recycling)

– Vi mener at vår nye returordning kan spille en viktig rolle for en mer sirkulær byggebransje. Systemet sikrer at steinullen som kommer i retur til fabrikken vår i Moss blir brukt direkte til produksjon av ny isolering. Ikke bare reduserer ordningen mengden byggeavfall i miljøet, den reduserer også forbruket av råmaterialer, avslutter Wæringsaasen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *