Strandsonen bygges ned. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Flere nye hytter i strandsonen til tross for byggeforbud

Tall fra SSB viser at mange søknader om bygging i hundremetersbeltet i strandsonen blir innvilget: I 2021 ble 1398 søknader om nye bygninger i strandsonen innvilget – en økning på 53 % sammenlignet med 2020.

Blant byggene som ble reist i strandsonen mellom 2020 og 2021, var 448 av disse nye hytter, skriver markedsplassen Byggstart.

Les også: Gjelsvik lover nye og bedre planretningslinjer til våren

Kristiansand topper lista

– Det er lett å forstå hvorfor folk vil bygge og bo i strandsonen. Samtidig er allemannsretten en stor og viktig del av det norske friluftsliv og den norske hytteopplevelsen. Jo mer av strandsonen som bygges ut, desto mer svekkes allemannsretten, forteller Audun Bringsvor, generalsekretær i Norsk Hyttelag.

I Norge er det et byggeforbud i 100-metersbeltet langs strandsonen. Forbudet er ment å ivareta allemannsretten og beskytte det verdifulle området mot utbygging. Man trenger i utgangspunktet dispensasjon for å bygge i strandsonen, men dette stopper likevel ikke nye hytter fra å bli bygget hvert år.

(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

For å få en bedre forståelse av hva som bygges og hvor, har markedsplassen Byggstart.no utført en analyse av SSBs nye tall.

– I Byggstart bistår vi privatpersoner som skal i gang med større bygg og renoveringsprosjekter. Når det kommer til bygging i strandsonen, opplever vi at det er stor forskjell på hvordan byggeforbudet praktiseres i ulike deler av landet. Vi har noen prosjekter som venter lenge på å få svar på byggesøknaden, og noen som tilsynelatende får innvilget søknad veldig enkelt, forteller Andreas Jebsen, daglig leder i Byggstart.

Analysen viser blant annet hvilke kommuner som har flest fritidsboliger i strandsonen og i hvilke kommuner byggeaktiviteten er høyest. Kristiansand topper listen, både hva angår flest fritidsboliger i strandsonen totalt og nye fritidsboliger i strandsonen. Analysen viser også hvilke kommuner som innvilger flest byggesøknader i strandsonen generelt.

 

Dispensasjon

Når man bygger i strandsonen, trenger man i utgangspunktet dispensasjon, det vil si fritak fra gjeldende lover og regler. Det finnes også kommunale planer som kan tilrettelegge for utbygging i strandsonen. – Hvor enkelt det er å få søknaden innvilget, kan variere veldig, men vi ser fra tallene til SSB at det er flere kommuner som innvilger svært mange av søknadene, sier Jebsen.

Her er kommunene som mottok flest søknader om bygging i strandsonen i 2021, og hvor mange de innvilget og avslo.

Her er kommunene som mottok flest søknader om bygging i strandsonen i 2021, og hvor mange de innvilget og avslo.

Kommuner Søknader i alt Innvilget
Øygarden 147 124
Asker 140 123
Lindesnes 82 72
Tysnes 75 75
Karmøy 47 43
Stad 37 37
Vågan 36 34
Hustadvika 35 30
Grimstad 35 20
Aure 32 32

Merk: Disse tallene inneholder alle typer bygninger, ikke bare fritidsboliger.

Byggstarts undersøkelse viser at Kristiansand er kommunen med flest fritidsboliger i strandsonen med 2549 fritidsboliger i strandsonen per 2021. På andreplass er Kragerø og på tredjeplass er Øygarden med henholdsvis 2270 og 2140 fritidsboliger i strandsonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *