Lyslister sørger for jevn belysning på byggeplassen. (Foto: Luna Norge)

Å sluntre unna  godt arbeidslys kan bli dyrt

I mørketiden er det ekstra viktig med korrekt arbeidslys på byggeplassen. For dårlig belysning kan øke risiko for arbeidsulykker, samtidig risikerer man overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet.    

Valg av riktig arbeidslys er helt avgjørende for både deg selv og jobben du utfører. Men gode synsforhold er mer enn bare å ha tilstrekkelig med lys, ifølge Arbeidstilsynet. Det er minst like viktig å ha riktige lyskilder. Har man for dårlig belysning på arbeidsplassen kan dette gå utover både effektiviteten og prestasjonen, samt øke risikoen for belastningsskader og uhell.   

Les også: Nå skal du se (+)

Felles ansvar

Per Olav Hernes, kommunikasjonsrådgiver i Arbeidstilsynet, understreker at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for korrekt belysning, men også ansatte har plikt til å medvirke og påvirke.  

 Arbeidstilsynet har utarbeidet retningslinjer som skal sørge for godt lys på arbeidsplassen. Riktig belysning kan være noe av det som blir sjekket opp ved tilsyn. Ved alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, kan overtredelsesgebyr bli konsekvensen, utdyper Hernes.   

Riktig arbeidslys reduserer risiko for arbeidsulykker. (Foto: Luna Norge)

 Hvis for eksempel en arbeider blir skadet fordi arbeidsstedet på bygget mangler arbeidslys, og dette skjer flere ganger, kan overtredelsesgebyr være aktuelt, poengterer han.   

Dyrt å sluntre unna

I forskriften står det at arbeidslokaler og arbeidsplasser skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser får tilfredsstillende belysning for å verne om arbeidstakernes sikkerhet og helse.  

Det presiseres at arbeidsplasser utendørs og under jord, skal være tilstrekkelig opplyst ved kunstig belysning dersom dagslys ikke er tilstrekkelig. Belysningsstyrken skal være tilpasset arbeidsforholdene, og lysinstallasjonene skal være tilpasset de klimatiske forholdene.   

Espen Hanæs, forretningsutvikler for MARELD i Luna Group, har inntrykk av at mange kjøper arbeidslamper uten egentlig å tenke over behov og hvilke funksjoner som trengs. Dette, sammen med hvilke omgivelser det skal jobbes i, er avgjørende når man skal investere i belysning.   

Forretningsutvikler Espen Hanæs i Luna Group Norge. (Foto: Luna Norge)

Gjøres det feil, kan det føre til store, negative konsekvenser – både økonomisk og helsemessig.

Det er lett å velge “det første og det billigste”, men det handler om HMS og tenke langsiktig. Det kan være vanskelig å måle verdien av å forebygge, men vi vet at god HMS er lønnsomt. De som er gode på HMS, leverer også de beste resultatene. Og omvendt; det er dyrt å sluntre unna og ta lettvinne løsninger, påpeker Hanæs.  

Å velge feil kan bety store kostnader for bedriften, langtidsfravær og kroniske muskel- og skjelettplager blant ansatte. Det kan også resultere i dårligere kvalitet på arbeidet som utføres, legger han til.   

Ulike bruksområder

Når man arbeider utendørs, er som oftest mangel på dagslys et mindre problem i sommerhalvåret.

Nå som det går mot høst og vinter, anbefaler Hanæs å være ekstra oppmerksom på valg av arbeidslamper til bruk utendørs.  Ifølge lyseksperten i Luna Group, er det store forskjeller på de ulike arbeidslampene. Det er viktig å velge rett lampe, tilpasset oppgaven.  

En som er opptatt av å velge riktig og tilpasset arbeidslys, er byggmester Thomas André Sandvik Jensen. Han driver eget firma i Bardu, og vet hvor stor betydning riktig lys har – ikke minst i mørketiden. 

Byggmester Thomas André Sandvik Jensen styrer arbeidslys med app. (Foto: Luna Norge)

Som byggmester er jeg avhengig av godt lys. For meg bidrar det til å hindre arbeidsulykker. Men hverdagen blir også lettere. Jeg lever av å levere resultater, og da er korrekt arbeidslys meget viktig, sier Sandvik Jensen som blant annet kan anbefale arbeidslys med appstyring.   

Dette gjør arbeidsdagen mer effektiv, og jeg kan konsentrere meg om den jobben jeg skal gjøre. Særlig på vinteren er det gunstig å slippe opp- og nedrigging. Med en app kan jeg enkelt skru på og av lyset, forklarer han.   

Redusere risiko

Lag Entreprenør har i flere år benyttet lyslister fra Mareld til grunnbelysning på de ulike arbeidsstasjonene. Dette er arbeidslys laget for å tåle tøff bruk, skiftende miljø og klima, og som egner seg spesielt godt for storbygg og industri.  

– Å sørge for en riktig og god grunnbelysning er særdeles viktig for å redusere risiko for arbeidsulykker, sier Morten Øyen, HMS-leder i Verdal-firmaet.  

Jobber du i dårlig lys, er det lettere å skade seg. Man må kunne se hvor man er, hva slags utstyr man bruker og ikke minst hva man gjør. God belysning fører også til at man har mer orden og ryddighet. Riktig arbeidslys sørger for god kvalitet på arbeidet som blir utført, utdyper Øyen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *