(Foto: Green Advisers)

Lure og rimelige konstruksjoner i nytt trelager

Trelastlageret til Voss sag og tradisjonsbygg spenner nesten 27 meter og er fremstilt av byggherren etter råd fra Green Advisers.

– Kjartan Bergsvåg har bygd seg nytt lager med bruk av lokal skog og egen arbeidsevne. Vi har bidratt med beregninger med hensyn hva den lokale skogen kunne levere av grove dimensjoner, skriver trerådgiverne i Green Advisers.

Rasjonelle konstruksjoner

Takstoler er laget av råvarer saget av lokal gran og bearbeidet ved Voss sag og tradisjonsbygg. Konstruksjonen spenner nesten 27 meter og er satt sammen med slisseplater i stål.

Råvaren er grove dimensjoner av plank opp til 4×12’’ – ikke justert og visuelt styrkesortert trelast. Bygdesagforeninga kjører kurs for sortering av trelast etter visuell kvalitetskriterier gitt i Norsk standard. Lengdene ligger innenfor normal skurlast.

Treprisene påvirker valg av løsninger

Råvarekostnaden er begrenset, men det er mye arbeid med knutepunkt ved slike fagverk. Tradisjonelle limtrefagverk ville kunne ha vært noe enklere i geometrien. Løsningen kan sammenlignes med buntet takstol i pris, eller massivtre formsagde takbjelker. Høyere råvarepriser forsvarer mer arbeid med konstruksjonen og langt enklere råstoff enn det som er gjennomført her kan knapt oppdrives.

(Foto: Green Advisers)

Riktig nok finnes det noen som foretrekker tosidig kantet plank som råvare. Dette er mulig å benytte, men gir noe mer arbeid å sikre riktig måltaking av knutepunkt, da avsmalning i råvaren blir av betydning.

– Med valgt løsning mister vi god strekkfiber som finnes i ytveden av stokken. Dette er derimot ikke kritisk. Utfordringen er få nok trevirke i tverrsnittet ved knutepunkt, forklarer Green Advisers.

(Foto: Green Advisers)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.