Stine Lønbro Bertelsen og Andreas Stenstad, fra Treteknisk er to av forfatterne. (Foto: Treteknisk)

Klar med sjette utgave av «Mekaniske treforbindelser»

Den oppdaterte håndboka fra Treteknisk Institutt gir regler og tallverdier for kapasitet på en rekke mekaniske treforbindelsesmidler.

Treteknisk har publisert flere tekniske håndbøker. Nå er nummer tre i serien, «Mekaniske treforbindelser«, lansert i revidert og oppdatert utgaven av, etter mer enn ti års arbeid.

Basert på etablerte standarder

Håndboka viser og forklarer beregninger for festemidler i knutepunkter i tre. Det vil si at den vil kunne svare på hvor mange skruer av en gitt type som må brukes for å holde sammen gitte materialer i mange ulike knutepunkter innen trevirke. Boka er tenkt brukt som et oppslagsverk og hjelpemiddel for blant annet konstruktører, rådgivere, ingeniører og studenter.

Håndboka er basert på Eurokode 5 (NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010) samt flere standarder, og forsøker å gjøre Eurokoden enklere å forstå. Eurokode 5 inkluderer ikke massivtre, så forfatterne har inkludert det viktigste innen massivtre, men henviser også til egne håndbøker for dette.

Basert på egne erfaringer og krefter

Mekaniske treforbindelser ble første gang publisert i 1974 og har siden den gang vært revidert og utgitt flere ganger med et samlet opplag på 8 500 eksemplarer. Nå er den sjette utgaven klar, med større omfang av formelverk for skrueteknologi inkludert flere og mer moderne skruer, noe informasjon om massivtre, samt flere eksempler i tillegg til gode råd og erfaringer.

Utgaven som foreligger nå er et resultat av kontinuerlig arbeid som har foregått siden forrige utgave kom i 2007, og det er egne ansatte i Treteknisk som har stått bak arbeidene med revideringen og de nye tilleggene, og erfaringene er basert på empiri fra Treteknisk sin egen forskning. Utviklingsarbeidet har skjedd i tett dialog med flere kompetente ingeniører i norsk treindustri.

Håndboka kan bestilles her fra Treteknisk Institutt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.