Oppdag nye muligheter i trekonstruksjoner. (Illustrasjonsfoto: Treteknisk)

Nye kurs i trekonstruksjoner

I 2019 gjennomfører Treteknisk flere nye kurs i trekonstruksjoner med oppstart fra mars.

Kursene er tilpasset ulike målgrupper med tanke på erfaring, kompetanse og fagfelt. Du kan melde deg på allerede i dag, lokker Treteknisk Institutt.

Mangler erfarne folk

En undersøkelse foretatt gjennom «Nordic Network for Tall Wood Buildings» viser stor enighet blant folk i byggebransjen om at tre vil spille en økt rolle i fleretasjes bygninger i fremtiden. Men det er også generell enighet om at det er mangel på erfaring innen trekonstruksjoner blant aktører i bransjen, og at det er noen tekniske problemer som vi må bli bedre på.

Med stadig utvikling av ny teknologi og mer bruk av tre som byggemateriale i Norge, opplever Treteknisk økt etterspørsel av kurs og kunnskapsformidling fra mange ulike aktører i bransjen.

Det er særlig stor etterspørsel etter kurs i massivtre- og limtrekonstruksjoner.

For å dekke dette behovet på en god måte og bidra til større kunnskapsformidling innen trekonstruksjoner, har Treteknisk fornyet sitt kursopplegg og tilbyr nå skreddersydde kurs til ulike målgrupper. Kursene vil veilede både byggherrer, arkitekter, entreprenører og rådgivere, så det er forhåpentligvis et kurs som passer akkurat for deg!

Ulike kurs for alle

I kursene medvirker flere eksperter, som vil dele sin erfaring med trekonstruksjoner. Dette sikrer deg god kunnskap og informasjon til ditt neste tre-prosjekt, sier kursansvarlig Stine Lønbro Bertelsen.

Hun håper kursene vil bidra til at flere vil bygge i tre og at dette vil føre til en større andel trebygg i fremtiden, noe som vil medvirke til en reduksjon av CO2-utslippene fra byggebransjen og bidra til en mer miljøvennlig fremtid.

Dette er noen av svarene du vil få på kursene:

  • Hvorfor skal byggherre velge å bygge i tre og hva må han/hun være oppmerksom på, når en konstruksjon bygges i tre?
  • Hvilke muligheter finnes ved trekonstruksjoner og er det noen særlige utfordringer arkitekten må ta hensyn til?
  • Hvordan foregår byggefasen når det bygges i tre, og er det særlige fokuspunkter på byggeplassen ved trekonstruksjoner sammenlignet med betong-/stålbygg?
  • Hvilke dimensjoneringsprinsipper gjelder for trekonstruksjoner og hvordan beregnes ulike løsninger?

For mer informasjon om de ulike kursene kan du se her.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *