Energieffektivisering gir billigst klimakutt

Sol- og vindkraft og energieffektivisering er noen av de billigste tiltakene for å halvere klimagassutslippene innen 2030, fastslår den nye rapporten fra FNs klimapanel.

– For å oppfylle Parisavtalen, må vi ha umiddelbare kutt i klimagasser i alle sektorer. Utslippene må nå toppen før 2025, og deretter gå kraftig ned. Vi har svært kort tid på oss før utslippskurven for verden må peke nedover, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Anstrengelsene våre så langt er ikke nok: Mer drastiske klimatiltak og virkemidler kreves. Det vil koste, men prisen for å la være er mye høyere.

Panelet avskriver ikke muligheten for at klimamålet i Parisavtalen fortsatt kan nås, men slår fast at det forutsetter umiddelbare og kraftige utslippskutt i en helt annen skala og hastighet enn det verden har klart så langt. Kuttene må skje i alle sektorer. Lite kutt i én sektor må kompenseres med større kutt i en annen.

Større gevinst enn kostnadene

Klimapanelet sier at den globale økonomiske gevinsten av å begrense oppvarmingen til under 2 grader er større enn kostnadene ved klimatiltakene.

En halvering av klimagassutslippene innen 2030 kan oppnås med tiltak som koster mindre enn 100 dollar per tonn CO₂-ekvivalenter. Mye av denne utslippsreduksjonen koster så lite som 20 dollar per tonn. Mange av de billigste løsningene er innen sol- og vindkraft, energieffektivisering, redusert ødeleggelse av økosystemer, og reduserte metanutslipp fra for eksempel olje, gass og avfall. Videre vil det være liten kostnad knyttet til mer bærekraftig kosthold og mindre matsvinn, skriver Miljødirektoratet i pressemeldingen.

Les også: Selvforsynt trehus og carport

En global klimakur

– Denne rapporten er en slags «global klimakur». Det finnes mange, gode kostnadseffektive løsninger for å kutte utslipp og øke opptak. Det inkluderer overgang til sol-, vindenergi og vannkraft, elektrifisering, grønnere bygg og byer, mer klimavennlig produksjon, klimavennlige varer og tjenester, mer bærekraftig skog- og arealbruk og mindre matsvinn, sier miljødirektøren.

 

Les mer hele pressemeldingen fra Miljødirektoratet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.