Vindusbåndet går langs hele bygget og gir flott utsikt over landskapet ved Selbusjøen. (Foto: Thomas Skinnemoen, Brendeland & Kristoffersen Arkitekter)

Pris til samfunnshus i trøndersk sperreverk

Samfunnshuset på Teigen i Trøndelag er vinneren av Trondheims byggeskikkpris 2021 og er bygget med lokalt tømmer av Klæbu historielag og studentene i tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU.

Det enkle samlingsstedet på 180 kvadratmeter ligger ved Klæbu bygdemuseum på Teigen ved Selbusjøen. Det er tegnet og utviklet av arkitektene Geir Brendeland, Olav Kristoffersen og Thomas Skinnemoen i Brendeland & Kristoffersen Arkitekter.

Lokalt tømmer og byggeskikk

Samfunnshuset har en tradisjonell konstruksjon og hovedform, men er samtidig et moderne og inkluderende arkitekturprosjekt, skriver juryen. Trehuset viderefører gamle tradisjoner, og er et museum i seg selv, i tillegg til å bidra til opplæring i tradisjonshåndverk og videreføring av kunnskap.

Tømmeret er hentet og tilvirket på lokalt sagbruk i et samarbeid med NTNU´s studenter i tradisjonelt bygghåndverk.

Hogst i lokal skog. (Foto: Arne Kristiansen, Klæbu Historielag)

Juryen skriver at prosjektet utmerker seg ved at det er de involvertes kompetanse og engasjement som har lagt rammene for arkitekturen, og ikke motsatt. Slik har det vært mulig for Klæbu historielag og studentene ved linjen for tradisjonshåndverk på NTNU, å gjøre mye av snekkerarbeidet selv. Dermed kunne prosjektet realiseres innenfor relativt begrensede økonomiske rammer.

Det ligger et imponerende antall dugnadstimer bak prosjektetsier Alf Steinar Tømmervold fra Klæbu Historielag til nettstedet Trondheim 2030.

Det åpne bygget viser frem detaljene i konstruksjonen slik at samfunnshuset fungerer som en lærebok i eldre håndverksteknikker.

Trøndersk sperreverk. (Foto: Arne Kristiansen, Klæbu Historielag)

Arkitektene Geir Brendeland og Olav Kristoffersen fra Brendeland & Kristoffersen arkitekter er også professorer på NTNU.

Trekonstruksjonen er synlig både fra innsiden og utsiden og kan studeres i minste detalj av besøkende. Arkitekturen er spesielt utviklet for å gjøre dette mulig, sier Geir Brendeland.

Historisk samlingssted

Samfunnshuset på Teigen er ikke isolert og skal hovedsaklig brukes på våren, sommeren og høsten. Det er kun et stort rom, med et lite rom for toaletter og kjøkkenkrok. Juryen påpeker i sin begrunnelse at bygget er enkelt og funksjonelt, men at hovedrommet likevel er et svært vakkert rom.

Vindusbånd og trekonstruksjon gir en egen kontakt mellom inne og ute. (Foto: Thomas Skinnemoen, Brendeland & Kristoffersen Arkitekter)

– Prosjektet på Teigen viser på et forbilledlig vis hvilket potensiale som ligger i å forankre et byggeprosjekt i lokalsamfunnet og hvordan dette kan skape sosiale fellesskap, stolthet i et lokalsamfunn, bidra til å overføre kunnskap mellom fagfolk og generasjoner og samtidig skape et unikt bygg med høy kvalitet, skriver juryen i sin begrunnelse.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.