Jon Helsingen i Eaton Norge med eldre Nissan Leaf elbil batterier som gjenbrukes til energisystemer for boliger. (Foto: Eaton, Heldal Eiendom)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Hvorfor lønner det seg ikke å investere i grønn teknologi hjemme?

Produksjon og lagring av fornybar strøm fra eget hustak må bli enklere. Ved å følge elbilens suksessoppskrift, med gode støtteordninger, kan vi sørge for at flere får bidra i det grønne skiftet, skriver Jon Helsingeng i Eaton.

Vi står midt i et grønt skifte. Nå må teknologien som muliggjør produksjon av fornybar energi, smart strømstyring og lagring av overskuddsenergi bli lønnsom for deg og meg. Vi som bor i borettslag og i nabolag. Vi som ønsker å gå sammen for å bidra til det grønne skiftet, men som ikke har midlene som trengs for å finansiere teknologien som gjør det mulig.

Les også: Slik vil byggmesteren halvere strømregningen

Gjør borettslag til kraftverk

La meg skissere et ideelt scenario: et borettslag ønsker å investere i solceller og energilagring, for å være miljøvennlige og redusere beboernes strømregning. Sammen kjøper de solceller som dekker hele taket.

I garasjen har de installert et energilagringssystem som lagrer overskuddsstrømmen på batterier. For strøm er ferskvare, og må brukes umiddelbart hvis den ikke lagres noe sted.

Energilagringssystemet brukes til å ta unna de verste strømtoppene. Det er spesielt nyttig i en tid hvor det blir dyrere å bruke mye strøm samtidig, og i perioder når kraftnettet er veldig belastet. Strømmen fra solcellene forsyner borettslaget med strøm når prisen er høy, og overskuddsstrøm kan selges tilbake til kraftnettet.

Slike tiltak vil gagne oss alle. Fordi strømprisen settes i et marked basert på tilbud og etterspørsel, vil også etterspørselen – og dermed prisen – bli lavere når mange mennesker bruker mindre strøm samtidig.

Hva har skjedd? Borettslaget har investert i sitt eget lille kraftverk, som produserer og distribuerer fornybar energi. De bidrar til et fleksibelt og stabilt kraftnett og bruker strømmen smartere.

Scenarioet over er enn så lenge en utopi for mange. Teknologien er her, men bruken av den er for dyr for folk flest. Det må endres, slik at du og jeg kan bidra til et fleksibelt kraftnett og mer stabil strømforsyning i egen bakgård.

Bruker energien til riktig tid

I dag finnes det ingen støtteordninger for energilagring. Det mener vi er feil i et samfunn som både skal bruke mer og mer strøm, og samtidig sikre at denne strømmen er fornybar. Energilagring er et viktig verktøy for å holde de dyre strømtoppene nede.

Dette er også et samfunnsnyttig tiltak som bidrar til mer fleksibilitet i kraftnettet. I et fornybart samfunn blir det viktig å bruke energien til riktig tid, nettopp for å ikke overbelaste kraftnettet.

Energilagring er en teknologi som finnes, er velprøvd og som vil bidra til å kutte strømtoppene og holde strømmen på et stabilt nivå. Om dette blir lønnsom teknologi for borettslag og sameier, vil også de som ikke har installert teknologien dra nytte av det –nettopp fordi de mange husholdningene i borettslagene trekker strøm fra batteriet i periodene hvor flest trenger strøm samtidig.

Elbilens suksessoppskrift

Akkurat nå er prisen på teknologien dyr. Slik var det også da elbilen kom på markedet. Derfor ble det innført insentiver som gjorde det lønnsomt for folk å velge elektrisk fremfor fossilt. Nå har vi en full flåte av elbiler, og støtteordningene kan skaleres ned. På samme måte må det finnes insentiver for energilagring frem til batteriteknologi blir billigere og mer tilgjengelig for folk flest – for energilagring er en enkel og lite kontroversiell måte å stabilisere kraftnettet på.

Det haster med å få på plass smarte løsninger og støtteordninger som gjør at privatpersoner, små bedrifter og borettslag kan produsere, lagre og distribuere egenprodusert, fornybar energi. Du og jeg kan bidra, men det må være lønnsomt. Derfor spør jeg myndigheter og beslutningstakerne: hvorfor lønner det seg fortsatt ikke å investere i grønn teknologi hjemme?

Politikk og insentiver må endres. Helst i går.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *