Arbeidsleder Endre Halvorsen (t.v.), anleggsleder Daniel Skjønsfjell og prosjektingeniør Ingrid Sølverud på byggeprosjektet Norheim Terrasse i Tromsø er noen av dem som har jobbet med Peab Byggs grunnlisens for å kunne bygge svanemerkede bygg. (Foto: Ørjan Bertelsen, Peab)

Alle nye Peab-boliger svanemerkes

Alle nye leilighetsbygg og boliger som utvikles og bygges av Peab skal svanemerkes.

Før jul 2021 fikk Peab Bygg innvilget grunnlisens for svanemerking. Det betyr at Svanemerket, myndighetenes eget miljømerke, har gitt sitt godkjent-stempel på premissene for miljømerking av fremtidige boliger.

Først ute med svanemerking blir Norheim Terrasse i Tromsø. Blant de neste boligprosjektene som skal svanemerkes er Osebakken Park i Porsgrunn, Inga Sparbos vei i Tromsø og Sandefjord Hageby.

Mer attraktive boliger

– Svanemerking er en viktig del av klima- og miljøarbeidet vårt, og grunnlisensen har vi jobbet med over lengre tid, sier Marit Vassmyr, miljøsjef i Peab Bygg Norge.

– Svanemerket forplikter oss til å bygge energieffektive boliger med godt inneklima og fravær av miljø- og helseskadelige stoffer. I tillegg kvalitetssikres byggeprosessen fra planlegging til overlevering.

Norheim Terrasse består av 80 leiligheter og skal stå ferdig i fjerde kvartal 2023. Peab Bjørn Bygg vil få besøk av kontrollører fra Svanemerket i løpet av inneværende år, etter hvert som de innvendige arbeidene tar til. (Illustrasjon: Peab)

– Som lokal samfunnsbygger er det viktig for Peab Eiendomsutvikling å ta en ledende rolle i arbeidet med miljø- og klimahensyn i boligbyggingen. Derfor besluttet vi at alle våre boliger skal svanemerkes, sier Kristian Høines Mathisen, regionsjef i Peab Eiendomsutvikling Nord.

Miljøsertifisering med Svanemerket ble valgt fordi ordningen er godt kjent blant forbrukerne og stiller strenge krav om byggets miljøpåvirkning og bærekraft.

– Vi ser mange fordeler for boligkjøperne. Vi vet at de ønsker å ta ansvar i en tid med mange miljø- og klimautfordringer. Det er også god forbrukerøkonomi med en svanemerket bolig. Den gir bedre inneklima, har lavere energiforbruk og mer holdbare materialer. En bolig som varer lengre og brukes i flere år er bra både for miljøet og eieren, sier Mathisen.

Han er trygg på at det blir mer attraktivt å kjøpe svanemerkede boliger etter hvert som det kommer skjerpede miljøkrav fra myndighetene og miljøspørsmålene kommer høyere i folks bevissthet. Peab Eiendomsutvikling betrakter oppstartkostnadene med svanemerking som en lønnsom investering for fremtiden. Svanemerkede boliger fra Peab kommer derfor ikke til å bli dyrere enn andre.

Krevende å få lisens

For å bli godkjent som byggentreprenør av svanemerkede boliger, trengs først en grunnlisens og deretter godkjenning av hvert enkelt byggeprosjekt. Grunnlisensen er knyttet til byggeprosjektet Norheim Terrasse i Tromsø. Dette leilighetsanlegget er også først ut til å kunne få prosjektlisens.

– Det har vært en omfattende prosess og mer arbeidskrevende enn vi hadde forestilt oss, sier Daniel Skjønsfjell. Han er anleggsleder for Peab Bjørn Bygg på Norheim Terrasse.

– Svanemerket har en lang rekke obligatoriske krav til produkter og rutiner. Det gjør at vi må sjekke alt som skal brukes i bygget. Hvis vi oppdager at noe ikke er godkjent, må vi se etter alternativer. Og vi må påse at våre underleverandører forholder seg til de samme kravene. Dermed må vi fremskaffe mer dokumentasjon både i planleggingen og i byggefasen, forteller Skjønsfjell.

Han samarbeider med prosjektingeniør Ingrid Sølverud i Peab Bjørn Bygg om svanemerkingsprosessen. Begge er enige om at miljømerkingen har mange fordeler for boligkjøperne og samfunnet.

– Det er et stort pluss at leiligheten er miljøvennlig bygd og at vi ikke bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Det gjelder eksempelvis parkett, gulvbelegg, maling, lim og fugemasse. Beboerne vil merke det på kroppen gjennom bedre inneklima, sier Sølverud.

Flere sykler, mer lys

– Det er også klare fordeler som gjelder uteområdene. For eksempel bygger vi en sykkelgarasje med plass til to sykler for hver leilighet, som er langt flere enn det som er vanlig. I tillegg er det flere fraksjoner i avfallssorteringen.

Andre krav handler om at en andel av byggematerialene må kunne gjenvinnes, og det skal føres loggbok over alle materialer som inngår i bygget. Energiforbruket skal være 10 prosent lavere enn det som kreves i byggteknisk forskrift, og det er strengere krav til dagslys.

– Vi gjorde avanserte dagslysberegninger tidlig i prosjekteringen. Det fikk stor innvirkning på hvordan vi bygger Norheim Terrasse. For å få inn nok lys, også i den mørke årstiden, måtte vi bytte til en annen type vindusglass, forklarer Daniel Skjønsfjell.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.