Bjarte Erstad er andre nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Utbygging av vernede vassdrag er historieløst!

– Regjeringen er historieløs om den åpner for å bygge ut verna vassdrag. Den må heller se på oppgradering av eksisterende kraftverk og energiøkonomisering, fastslår Bjarte Erstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund i denne kommentaren.

Ap truer med å åpne for å bygge ut verna vassdrag for å få mer strøm. Det får oss i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) til å se rødt!

Les også: Stortinget åpner for ny vannkraftutbygging før enøkinnsats

Terje Aasland (Ap), som er leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, varsler at de vil se om det er mulig å bygge ut flere av de vassdragene som til nå har vært vernet. Til våren vil det bli satt ned en energikommisjon som skal se på hvordan vi kan produsere mer strøm de neste årene. Dette skjer 20 år etter at daværende statsminister Jens Stoltenberg proklamerte at tiden for de store vannkraftutbygginger var forbi. Så lenge varte den garantien.

Les også: Ta grep for å nå energieffektiviseringsmålene på eksisterende bygg nå

Naturressursene må forvaltes nennsomt

Ja, vi trenger mer ren energi, men vi lever også i en tid hvor naturmangfoldet er truet. Derfor må vi bruke kunnskap og klokskap for å forvalte naturressursene våre nennsomt. Å snu opp ned på vassdragsvernet, er både historieløst og dårlig naturforvaltning. NJFF har en soleklar beskjed til regjeringen: Å oppheve vern av vassdrag er korttenkt, og det strider i tillegg imot formuleringer i deres egen regjeringsplattform. I Hurdalserklæringen står det blant annet at: «Regjeringen vil sikre biologisk mangfold og sårbare økosystemer gjennom en kombinasjon av et godt nasjonalt regelverk og god og langsiktig lokal forvaltning.»

Gode grunner til vern

Det er meget gode grunner til at 390 vassdrag er vernet for utbygginger. Kraftutbygging har allerede forårsaket stor skade på leveområdene til villaks og villrein. Villaksen og villrein er kategorisert som nær truet og er nå på den norske rødlista for første gang. Dette må svares ut med tiltak som ivaretar disse nomadiske artenes behov for intakt natur. At regjeringspartiene i en slik situasjon i det hele tatt lefler med tanken om å bygge ned våre få vernede vassdrag, er nesten bortenfor fatteevne.

En farlig vei

Det er jo for å beskytte miljø, dyreliv og gjenværende urørt vassdragsnatur for fremtiden at vi oppretter verneområder. Å oppheve vern av natur så snart det oppstår en krevende situasjon, er en farlig vei å gå inn på. En slik praksis vil føre helt feil av sted, og vil medføre at målet om å stanse tapet av natur blir svært vanskelig å nå.

Satse på oppgradering i stedet!

Regjeringen må nå heller rette ryggen og stå ved tidligere lovnader om varig vern av vassdragene, og heller søke alternative kilder til økt kraftproduksjon. Stikkord her er blant annet oppgradering og optimalisering av eksisterende kraftverk, etablere gode rammer for energiøkonomisering og alternativ strømproduksjon der man ikke belaster naturen så sterkt som regjeringen her synes å åpne døren for.

Bjarte Erstad, 2. nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *