Sammen med de vanligste gulvmaterialene vi har - parkett og laminat - vil gulvvarme fungere fint, under forutsetning av at temperaturen ikke blir for høy, at den er jevn over hele flaten, og at fuktsperre installeres. (Foto: Chera Westman/ifi.no)

Viktige vilkår for fungerende gulvvarme

– Under noen viktige forutsetninger vil både vannbåren og elektrisk gulvvarme fungere med de fleste gulvmaterialer, sier Informasjonskontoret for farge og interiør.

De aller fleste gulvmaterialer fungerer godt sammen med gulvvarme. Du kan velge blant parkett, laminat, kork, vinyl og keramiske fliser, skriver Informasjonskontoret for farge og interiør.

Les også: For tørt for gulvet? Velg riktig før du legger i vinter (+)

Det viktige er at gulvvarmesystemet tilpasses gulvet, at temperaturen kan styres godt nok, og at produsentens monteringsanvisning følges til punkt og prikke. Utførlige råd ved installasjon av gulvvarme finner du på gulvfakta.no.

Her er ekspertenes fem beste tips:

1. Riktig regulering av varmen

En forutsetning for at gulvet ikke skal skades av varmesystemet, er at temperaturen i gulvets overflate ikke blir høyere enn 27 °C. Normalt vil temperaturer opp mot 27 grader føles som nokså varmt. En grunnvarme på omkring 22 – 23 °C er vanligvis tilstrekkelig i et godt isolert hus.

Gulvleverandører anbefaler som regel at den maksimale temperaturen i gulvets overflate aldri overstiger 27 °C. Bildet til venstre viser lokal oppvarming og bildet til høyre viser resultatet på parketten. (Foto: Ifi.no)

Vær særlig oppmerksom på at salongteppet, peisen, hjørnesofaen og badekaret vil lukke varmen inne, og kan føre til at overflatetemperaturen blir vesentlig høyere der. Ta derfor hensyn til hvordan rommet brukes og innredes når gulvvarmen planlegges.

Temperaturen skal styres med termostater og gulvfølere, og det anbefales å bruke en termostat som gir deg mulighet til å velge og endre førende føler, og som gir mulighet til nattsenking. Pass også på å plassere føleren riktig, slik at den måler på et representativt sted.

2. Tilstrekkelig tørt

Bygger du nytt hus med innstøpt gulvvarme, må du la betongen tørke tilstrekkelig ut før gulvet legges. Gulvvarmesystemet kan brukes for å drive ut fukt fra betongen før gulvet legges, ved at varmen slås av og på i sykluser. Hvordan dette gjøres står beskrevet i utførandestandarden NS 3420-T.

TØRR NOK BETONG: Når gulvvarmen står på presses restfukt i betongen oppover og fordamper i overflaten. Samtidig virker gulvvarmen som «dampsperre» slik at fuktighet som er under ikke kommer opp mot den tørrere delen av betongen på oversiden av varmekablene. Når gulvvarmen slås av er det viktig å la den være av tilstrekkelig lenge, slik at mer fukt skal kunne vandre opp. Testing av gulvvarmesystemet skal alltid utføres før overgulvet legges. (Foto: Rørkjøp)

Gulv som er laget av treverk, for eksempel parkett, laminat og andre gulv med kjerne av HDF, reagerer ved store fuktvariasjoner. Har du et trebasert gulv, og det er for høy relativ fuktighet i undergulvet når gulvvarmen slås på for første gang, stiger temperaturen stiger raskt og driver fukt inn i gulvet. Når gulvet så tørker ut igjen, kan det slå sprekker eller begynne å knirke.

Også senere vil temperatursvingninger i gulvvarmen kunne forårsake knirk, knatrelyder, uttørkning og oppsprekking av gulvmaterialet. Det skyldes at tre er et levende materiale som påvirkes av fukt og varme. Dette er helt naturlige egenskaper ved disse gulvene og ingen feil.

3. Bruk fuktsperre

Velger du parkett, laminat eller et gulv med HDF-kjerne og legger det på betong eller avrettingsmasse med innstøpte varmekabler eller -rør, må det alltid legges en fuktsperrende folie under gulvet. Dette forhindrer at restfukt fra betongen skader gulvet.

4. Legg gulvet riktig vei

Når varmekabler og varmerør legges i utfreste spor i plater, skal for eksempel parkettgulv og laminat legges på tvers av disse. Ellers kan noen skjøter havne direkte over rør eller kabel, og da vil det oppstå vertikal bevegelse og sprekkdannelse.

Med en trykkfordelende plate, for eksempel gulvgips, under gulvmaterialet kan alle gulvtyper legges i valgfri retning. Klikk-vinyl må alltid ha en trykkfordelende plate.

5. Jevn fordeling av trykk og varme

Et termounderlag under parkett, laminat, hybridgulv og LVT skal fordele både varme og trykkbelastning jevnt. Det er viktig at underlaget er tilstrekkelig trykkfast, tåler kompresjon og har stor gjenreisningsevne. For dårlig kompresjonsstyrke kan føre til at gulvet knirker eller sprekker opp i skjøtene.

Med et varmesøkende kamera er det lett å se hvor varmerørene ligger. Her ligger de alt for tett, slik at temperaturen i gulvet blir for høy og skader i gulvet kan oppstå. (Foto: Ifi.no)

Kablene eller rørsløyfene må være jevnt fordelt over gulvet og ikke legges i samlinger som kan skape lokal overoppheting og uttørking. For å få en god fordeling av gulvvarmen over gulvet, er det bedre å bruke el-kabler med lav effekt per løpemeter og noen flere meter kabel, enn å bruke mer glissent lagte sløyfer med høy effekt.

Ved dimensjonering av vannbåren gulvvarme er det viktig å velge riktig dimensjon på rørene for å oppnå tilstrekkelig gjennomstrømning av vannet, samt å unngå samlinger av rør som vil kunne gi overoppheting og ekstrem uttørking lokalt.

Utførlige råd ved installasjon av gulvvarme finner du på gulvfakta.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *