I Villa Wessel er det tent lys i vinduene som en del av dugnaden. (Foto: Villa Wessel)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Fortidsminneforeningen oppfordrer til å tenne lys i gamle hus

Som del av et større program for å sette i stand gamle hus, arrangerer Fortidsminneforeningen tirsdag til dugnaden «Lys i gamle hus».

Som navnet tilsier, er dette en oppfordring til alle som bryr seg om gamle hus, til å tenne et lys i det gamle huset og ta et bilde som deles på sosiale medier. Meningen er å gi gamle hus oppmerksomhet før det blir for seint.

På Fortidsminneforeningens Facebook-sider der det en rekke eksempler på hus som er satt i stand i det siste. Et tav dem er Villa Wessel, et landhandleri fra 1898 som sto tomt i flere tiår før nye eiere overtok og startet restaurering i 2017.

På egne Facebooksider presenteres Villa Wessel i to stadier: Før og etter restaureringen ble satt i gang. (Foto: Villa Wessel)

 

Ny form for kulturminnevern

«Lys i gamle hus» er et pilotprosjekt for å kartlegge og få satt i stand tomme hus slik at de kan bli tatt i bruk igjen. Prosjektet skal bidra til miljø, bygningsvern, bolyst og omdømme, ifølge Fortidsminneforeningen som er initiativtaker og prosjektansvarlig. Forprosjektet er støttet av Riksantikvaren. Tre kommuner er invitert med oppstart i 2022.

Det er presentert her

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *