(Illustrasjonsfoto: Christopher Kunøe)

Bolig for alle må med i regjeringsplattformen

Den nye regjeringen må prioritere å styrke Husbanken og sikre et samarbeid med næringen om flere innganger i boligmarkedet, mener BNL.

Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL. (Foto: BNL)

– Vi forutsetter at den nye regjeringen vil prioritere politikk som legger til rette for den grønne omstillingen. BAE-næringen spiller en nøkkelrolle for et grønt, bærekraftig og seriøst arbeidsliv, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

I en pressemelding om landsforeningens innspill til regjeringsplattform, lister den opp boliger for alle som ett av fem områder BNL mener må prioriteres:

  1. Bærekraft, klima og miljø
  2. Sikre like konkurransevilkår og et seriøst arbeidsliv
  3. Bærekraftig samferdsel og infrastruktur
  4. Sikre kompetanse og rekruttering til byggenæringen
  5. Boliger for alle

– BAE-næringen kan bidra med store reduksjoner av klimagasser i Norge. Skal næringen klare å realisere dette potensialet, må vi ta i bruk et bredt spekter av virkemidler. Videre er det viktig å sikre de seriøse bedriftene like og forutsigbare konkurransevilkår.
– Det må lønne seg å satse på kvalifisert arbeidskraft og det må lønne seg å være lærebedrift. Svart arbeid og økonomisk kriminalitet er en trussel mot norsk økonomi, sier Leegaard.

Les innspillene hos BNL

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.