Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, inviterer kommende regjering til å samarbeide om å gjøre norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring enda grønnere. (Foto: Finn Ståle Feldberg/Grønn Byggallianse)

Tre klimaråd til kommende regjering

– Klima har vært en viktig del av valgkampen, men få politikere snakker om mulighetene som ligger i det store kuttpotensialet i vår næring, sier daglig leder i Grønn Byggallianse.

– Med forutsigbare og ambisiøse klimakrav, insentiver til aktører som går foran og premiering av grønne løsninger i offentlige anbud og kontrakter, kan Norge ta førersetet i den grønne omstillingen i bygg- og anleggsnæringen, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Les også: Når er det vanlige folks tur?

– Mange ukontroversielle kuttmuligheter

– Klima har vært en viktig del av valgkampen, men få politikere snakker om mulighetene som ligger i det store kuttpotensialet i vår næring, understreker hun.

– Dersom Norge skal lykkes med målsettingen om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 må vi ta tak i alle utslippsposter. Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen står for 15 % av klimagassutslippene i Norge, og prosenten blir enda høyere om vi trekker fra utslipp knyttet til olje- og gassutvinning. I byggenæringen ligger mange ukontroversielle kuttmuligheter og gode eksportmuligheter, sier  Bramslev.

Grønn Byggallianse vil særlig fremheve tre konkrete forslag som kan bidra til vesentlige klimakutt:

  • Nedtrappingsplan for klimagassreduksjoner i teknisk forskrift (TEK), i tillegg til det foreslåtte kravet om klimagassberegninger
  • Insentiver for de mest ambisiøse prosjektene, feks. fast track i byggesakskø eller lavere eiendomsskatt for dokumentert grønne bygg
  • Ambisiøse miljøkrav ved bygging av offentlige bygg og anlegg, også når det offentlige leier lokaler

Inviterer til samarbeid

Grønn Byggallianse inviterer kommende regjering til å samarbeide for å gjøre norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring enda grønnere i fremtiden.

– EUs taksonomi for bærekraftig finans har definert et svært konkret og ambisiøst kriteriesett for bærekraftige bygg. Det vil hindre grønnvasking og også redusere risiko for banker, som uten kunnskap kunne investert i utdaterte ikke-grønne løsninger. Et slikt omforent felleseuropeisk kriteriesett vil hjelpe norsk byggenæring til å vite hvor de skal øke kompetanse og ytelse for å forbli konkurransedyktige sier Bramslev.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.