– Endringen innebærer for eksempel at dersom Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsyn oppdager at arbeidstaker ikke har fått utbetalt lønn for utført arbeid eller at utbetalt lønn er lavere enn det som følger av den allmenngjorte minstesatsen for bransjen, vil det kunne gis pålegg om utbetaling av manglende lønn, forteller statssekretær Vegard Einan.

Arbeidstilsynet vil kunne bruke alle sine vanlige virkemidler, blant annet tvangsmulkt, for å sørge for at utbetaling skjer og dessuten ilegge overtredelsesgebyr som reaksjon på alvorlige eller gjentatte overtredelser. Utvidelsen styrker Arbeidstilsynets håndheving av gjeldende allmengjøringsforskrifter.