Nordland er ett av fylkene der det er gis flest tillatelser til å bygge i strandsonen.

Fortsatt mange nybygg i strandsonen

I Vestland, Nordland og Rogaland er det lettest å få tillatelse til å bygge i strandsonen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I fjor ble det gitt vel 3 300 igangsettingstillatelser i strandsonen langs norskekysten. Flest tillatelser ble gitt i Vestland med 741, i Nordland 517 og Rogaland 396, viser statistikken. Agder fulgte etter med 392 og Trøndelag med 366.

Langs Oslofjorden er bare 40 prosent av strandlinja tilgjengelig for allmennheten.

I Oslofjorden, der bare 40 prosent av strandsonen er tilgjengelig for allmennheten, ble det gitt 27 igangsettingstillatelser i Oslo, 218 i Viken  og 210 i Vestfold og Telemark.

Nesten halvert

De 15 siste åra har det vært en jevn nedgang i antall bygninger som bygges i strandsonen, skriver SSB. I 2005 ble det gitt 5 677 igangsettingstillatelser i strandsonen. I 2020 var det 3 300.

Det er fortsatt langt mellom husa langs store deler av norskekysten.

Mye er fortsatt tilgjengelig

Ifølge SSBs siste beregninger, er nå 68 prosent av strandsonen langs kysten vår tilgjengelig for allmennheten. 20 prosent av arealet er ikke tilgjengelig fordi det er for bratt.

At alle skal ha mulighet til å drive aktivt friluftsliv, er en viktig grunn til restriksjoner i strandsonene, framgår det av en stortingsmelding fra 2006–07 om regjeringens miljøpolitikk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.