Voldsløkka skole og kulturområde i Oslo; ett av de seks europeiske demo-prosjektene. Skal utvikles av Oslobygg v/Oslo kommune. (Illustrasjon: SPINN Arkitekter/Kontur)

200 millioner til forskning på klimasmart renovering

ARV-prosjektet til Sintef, NTNU og Oslobygg får EU-midler til å forske frem nye regler og løsninger for energieffektive og sirkulære bygg.

Prosjektet innebærer etablering av klimapositive områder rundt om i Europa, og involverer 36 europeiske partnere fra sju land, skriver SINTEF.

Haster med klimasmart renovering

– Vi må øke tempoet i renovering av våre eksisterende bygg om vi skal kunne nå klimamålene, og vi må tenke sirkulært, understreker førsteamanuensis Niki Gaitani ved Institutt for arkitektur og teknologi (IAT) ved NTNU, som har vært sentral i utformingen av prosjektet.

ARV ledes av IAT ved Fakultet for arkitektur og design (AD), og fikk tilslaget i knivskarp konkurranse med 115 andre søkere til EUs Green Deal-utlysning.

Prosjektet hviler tungt på forskning på nullutslippsbygg og -områder, drevet fram av forskningssentrene for miljøvennlig energi, Zero Emission Buildings (ZEB) og Zero Emission Neighbourhoods (ZEN), der NTNU er vertsinstitusjon og leder sammen med SINTEF.

– Å vinne et slikt stort prosjekt viser at langsiktig og systematisk satsning nytter. Vi gleder oss til å ta denne kunnskapen ut i Europa og bidra til EUs viktige satsninger Green Deal og Renovation Wave. Sammen med våre partnere i ARV skal vi utvikle løsninger for attraktive, robuste og rimelige boliger og bygninger – som også er bærekraftige, sier instituttleder Arild Gustavsen ved IAT.

Kjernen i ARV-prosjektet er seks storskala demo-prosjektenr som skal legges til seks europeiske byer, blant annet Oslo. (Illustrasjon: SPINN Arkitekter/Kontur)

Store miljøgevinster

– Bygg står for hele 40% av EUs samlede energiforbruk og 36% av drivhusgass-utslippene. Det ligger store miljøgevinster i renovering av allerede eksisterende bygninger, og bygge en mer effektiv infrastruktur rundt energiutnyttelsen, påpeker professor Inger Andresen ved IAT. Hun har sammen med Gaitani ledet utviklingen av søknaden.

Andre deltakere ved NTNU er instituttene Bygg- og miljøteknikk, Energi og prosessteknikk, Industriell Økonomi og teknologiledelse og Tverrfaglige kulturstudier.

Sterke samarbeidspartnere

– Green Deal er en viktig premissgiver og agendasetter i overgangen fra det gamle rammeprogrammet Horisont 2020 over til det nye Horisont Europa. At vi, sammen med NTNU og Oslobygg nådde opp i søknadsrunden, setter oss i en posisjon for å styrke utviklingen av en grønn BAE-sektor og å få norsk næringsliv enda mer aktivt på den europeiske arenaen, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF.

– Vi i Oslobygg er stolte over å være med på laget i dette spennende og viktige prosjektet, understreker administrerende direktør Eli Grimsby.

Seks europeiske prosjektbyer

Gaitani framholder at kjernen i ARV-prosjektet ligger i de seks storskala demo-prosjektene som skal legges til i seks europeiske byer (Oslo, Sønderborg i Danmark, Karvina i Tsjekkia, Utrecht i Nederland, Palma i Spania og Trento i Italia) som såkalte Climate Positive Circular Communities.

Hun skal lede arbeidet med bærekraftig prosjektering av demo-prosjektene. De 36 partnerne i ARV representerer hele verdikjeden i bygnings- og energisektoren.

Demonstrasjonsprosjektene fokuserer på ni hovedområder:

  • Effektiv planlegging og implementering av klimapositive sirkulære samfunn
  • Innbyggerengasjement, omgivelser og velvære
  • Bærekraftig (re)design av bygg
  • Ressurseffektiv produksjon og arbeidsprosesser
  • Integrerte systemer for fornybar energi og lagring
  • Energistyring og fleksibilitet
  • Måling og evaluering
  • Forretningsmodeller, finansielle mekanismer, retningslinjer/strategi og nytte
  • Kommunikasjon, formidling og brukerinvolvering

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *