Informasjonskampanjens budskap er klart: «Du kan også ha krav på dobbelt så mye». (Bilde hentet fra kampanjen Know Your Rights)

Kampanje skal motvirke sosial dumping

«Du kan også ha rett til dobbelt så mye i lønn» er det tydelige budskapet i en kampanjefilm mot sosial dumping.

Informasjonskampanjen Know Your Rights retter seg mot jobbpendlere fra de fire østeuropeiske landene Litauen, Estland, Romania og Bulgaria fordi mange av dem mangler informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstakere i Norge, skriver Utenriks- og Arbeidsdepartementene i en pressemelding.

Kampanjen viser til ei nettside hos Arbeidstilsynet der arbeidstakere kan finne fram til hvilke rettigheter de har her i Norge når det gjelder viktige faktorer som lønn, arbeidstid og ansettelseskontrakter.

Innholdet på sida kan leses på norsk, engelsk og seks østeuropeiske språk.

Kampanjen som ble lansert i høst, og fikk i november pris for beste innhold og beste video i 2020 Content Marketing Awards. Den skal fortsette til høsten neste år.

Under minstelønn

– Mange arbeidstakere fra Øst-Europa blir ikke betalt i henhold til reglene og får ikke samme rettigheter som andre i Norge. I tillegg mangler de informasjon om hvilke plikter og rettigheter som gjelder for arbeidstakere her i landet, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i pressemeldingen.

50 000 jobbpendlere fra fire land

Ifølge Statistisk sentralbyrå, pendler i overkant av 50 000 arbeidsinnvandrere jevnlig fra Øst-Europa til Norge (SSB 2020). Rundt 20 000 er fra de fire landene som inngår i kampanjen. De fleste er menn i alderen 30–50 år som jobber innen bygg og anlegg. En del er også tilsatt i fiskeindustrien og hotell- og restaurantbransjen. De fleste er lavt lønnet.

 

 

Tett internasjonalt samarbeid

Det norske Arbeidstilsynet har samarbeidet tett med arbeidstilsynene i Litauen, Estland, Romania og Bulgaria gjennom hele prosessen. Geelmuyden Kiese har bidratt med kommunikasjonsfaglig kompetanse. I november 2020 gikk kampanjen til topps i 2020 Content Marketing Awards med gull i to kategorier («Beste innhold» og «Beste video»).

Informasjonskampanjen knowyourrights.no er støttet av EØS-midlene, blant annet gjennom Fondet for anstendig arbeid.

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *