Helge André Njåstad. (Foto: FrP)

FrP vil fjerne innsigelser i arealsaker

Frp foreslår å fjerne Fylkesmannens og Statens vegvesens innsigelsesrett i arealsaker. Hensikten er å gjøre det lettere å bygge boliger, næringsbygg, hytter og alpinanlegg, sier Helge André Njåstad (FrP).

Onsdag 14.oktober fremmer Helge André Njåstad et representantforslag i Stortinget om å fjerne innsigelsesmuligheten fra Statens vegvesen og fylkesmannen i arealsaker

– Innsigelsesretten er distriktsfiendtlig

– Dette handler om å fjerne dårlige og dyre byråkratiske løsninger som hemmer verdiskaping i kommunene. Jeg har sett meg lei på mengden av innsigelser på gode ideer fra næringsliv, privatpersoner og dyktige lokalpolitikere som blir overkjørt av Fylkesmannen eller Statens Vegvesen, fortsetter Njåstad.

Etter regjeringsskiftet i 2013 har signalene til fylkesmennene vært at lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere.

– Når byråkrater ikke innretter seg etter politiske føringer så må vi endre loven. Det at innsigelsesmuligheten eksisterer skaper i seg selv en uforutsigbarhet for privatpersoner og næringsliv. Jeg er sikker på at mange kvier seg for å sette i gang byggeprosjekter fordi du må igjennom et hav av hindringer før du kanskje får byggetillatelse etter kostbare og tidskrevende prosesser. Det må være mulig å bygge uten å møte et fjell av hindringer, poengterer Njåstad.

Njåstad mener innsigelsene først og fremst er distriktsfiendtlige

Lokal verdiskapning

– Særlig i distriktene er kommunene rike på areal og da må det legges til rette for at områdene kan benyttes, enten det er til næringsbygg, garasje, alpinanlegg eller hytter. Det har gått ut nok skriv og advarsel fra kommunaldepartementet om at fylkesmennene ikke skal overkjøre kommunene, dette blir ikke overholdt. Da må vi ta grep på andre måter, sier Njåstad.

– Dette handler om at kommunene selv vet best hvordan ressursene i kommunen benyttes. Og arealsaker har man best kjennskap til lokalt. Et kommunestyre vet selv hvor det er planer om vei eller hvilken jorder som bør bevares. Samtidig må de få legge til rette for verdiskaping der det er mulighet for det, legger han til.

Stortingsrepresentanten fra FrP mener at uforutsigbarheten i byggepolitikken legger en demper på mulighetene for å skape verdier.

– Det er avgjørende at privatpersoner og næringsliv ikke føler en overhengende trussel for at offentlige reguleringer ødelegger muligheten til å skape verdier eller benytte arealer slik man ønsker. Prinsippet om lokaldemokratiet og tillit til kommunene står sterkt hos FrP, avslutter Njåstad.

169 innsigelsessaker er avgjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden regjeringsskiftet i 2013.

Innsigelsen ble ikke tatt til følge i 90 av sakene, delvis tatt til følge i 47 saker og tatt til følge i 32 saker.

Kommunene har fått helt eller delvis medhold i 81 prosent av sakene, mot 42 prosent under den rødgrønne regjeringen, opplyser Frp.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *