Kommunedirektør Eivind Glemmestad i Rælingen og Hans Magnus Wold Haug i Hent AS signerer kontrakten om Fjerdingby skole. (Foto: Rælingen kommune)

Flere miljøgevinster med prestasjonskontrakt

Det blir mindre utslipp av klimagasser, lavere energiforbruk og lavere livssykluskostnader når Rælingen kommune i Viken får bygd ny barneskole.

Rælingen og Hent AS har inngått kontrakt av typen Best Value Procurement (BVP), prestasjonskontrakt på norsk, om bygging av Fjerdingby skole.

Kostnadsramma er på 450 millioner kroner. Det er første gang Best Value Procurement benyttes på et skoleanlegg, skriver anskaffelser.no.

Prestasjonskontrakt skal bidra til at kommunen når sine mål om reduksjon av klimafotavtrykk. Gjennom bruk av BVP får skolen miljøkvaliteter som ellers ville vært vanskelige å realisere i en ordinær anbudskonkurranse, skriver anskaffelser.no videre.

 

Lavere utslipp

– Vi får et skoleanlegg med 25 prosent lavere klimagassutslipp, 70 prosent mindre energibehov og 20 prosent lavere livssykluskostnader sammenlignet med referansebygget, sier Per Hellevik Carlsson, avdelingsleder for byggeprosjekter i Rælingen kommune i pressemeldingen.

 

Kreativiteten utfordres

Hent er entreprenør og har med seg arkitektkontoret HRBT. De fastslår at BVP-metoden utfordrer dem til innovative tanker innen fastsatte rammer.

– De fire prosjektmålene som ble satt for konkurransen fikk oss til å lete etter kvaliteter ved tomta og nærmiljøet, sier arkitekt Ida Hexeberg i HRBT i pressemeldingen.

– Det er krevende å finne fram målbar informasjon og formulere prestasjoner i tilbudet slik metoden krever, men vi mener at denne konkurranseformen er ryddig og rettferdig, sier hun.

 

 

En arena for utveksling av kunnskap

Rælingen kommune er også en av deltakerne i et pilotprosjekt for BVP i Direktoratet for forvaltning og økonomiforvaltning (DFØ).

– Når oppdragsgiverne bruker prestasjonskontrakt, får de utnyttet leverandørens gode kompetanse og løsninger bedre, sier Anne Cathrine Jacobsen, konstituert avdelingsdirektør i DFØ.

– Vi forventer at Rælingen og HENT vil erfare bedre risikostyring, færre endringsmeldinger, mindre konflikter og rett og slett mer kvalitet for pengene, noe som kjennetegner Best Value Procurement, sier hun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *