- Vi må unngå at krisen reduserer rekrutteringen til håndverksfagene. For å unngå dette må vi handle nå, sier stortingsrepresentant Arild Grande (Ap). (Foto: Byggmesteren)

Foreslår skjerpede seriøsitetskrav

– Nå må det bli et konkurransefortrinn at bedrifter er seriøse og tar inn lærlinger, sier Arild Grande fra Arbeiderpartiet som foreslår endringer i anskaffelsesreglene.

– Forslagene er utarbeidet sammen med aktører i bransjen og Fellesforbundet, sier stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) til Byggmesteren.

Les også: Gi lærebedriftene arbeid

Vil forsterke kravene – også i privatmarkedet

– 70 prosent av byggenæringen opplever lavere etterspørsel og kansellerte oppdrag viser tall fra Byggenæringens landsforening. Koronakrisen har skapt store utfordringer for deler av byggenæringen. Privatmarkedet har bremset opp, og det profesjonelle eiendomsmarkedet ser ut til å sitte på gjerdet på grunn av den usikre situasjonen, sier Grande.

Signalene fra alle deler av byggebransjen er at man trenger målrettede tiltak raskt.

– Målbevisst bruk av offentlige anskaffelser, herunder forsering av vedlikeholdsoppgaver i kommunene, kan være et effektivt tiltak for å sikre at de seriøse bedriftene kan opprettholde aktiviteten og unngå permitteringer og oppsigelser i tiden fremover, mener stortingsrepresentanten.

Onsdag 6. mai leverte Arbeiderpartiet derfor et representantforslag med to punkter:

Forslag pkt 1: «Stortinget ber regjeringen fremme en sak om skjerpede seriøsitetskrav i offentlige anbud, herunder forsterkede krav om fagkompetanse i utførende ledd, som sikrer at seriøse håndverksbedrifter med lærlinger, egne ansatte og fagarbeidere får faktisk markedstilgang. Krav til fagkompetanse i utførende ledd må utvides til å omfatte det private byggemarkedet.»

– Kampen for et seriøst arbeidsliv settes ikke på vent under koronakrisen. Derfor foreslår vi skjerpede seriøsitetskrav som gir ordentlige bedrifter fordeler, forklarer Grande som er bekymret for hvilke bedrifter som faktisk vil klare seg gjennom koronakrisen. (Foto: Byggmesteren)

– Når vi nå skal gjenreise landet, kan vi ikke la kriminelle eller useriøse aktører få et fotfeste i norsk arbeidsliv. Penger som skal brukes til vedlikehold og nye prosjekter for å få hjulene i gang, skal ikke havne i lomma på de som undergraver den norske modellen for et seriøst arbeidsliv, sier Arild Grande.

Krav som kan sikre rekrutteringen

Bedrifter som tar inn lærlinger og fortsetter å vise samfunnsansvar, bør også se at samfunnet nå støtter dem.

– Å ta inn læringer, må belønnes og være et konkurransefortrinn. Flere unge står nå i fare for ikke å få opplæringsplass. Dette gjør at de ikke får fullført utdannelsen og kommet seg ut i arbeidslivet. Vi trenger dem nå og etter krisen, fastslår Grande som vil oppnå en særlig ordning for lærebedriftene slik at de kan unngå nedbemanning eller konkurs.

Forslag pkt 2: «Stortinget ber regjeringen om å åpne for at kommunene kan tildele opplæringsbedrifter, som står i fare for å måtte permittere lærlinger og fagarbeidere, vedlikeholdsoppgaver etter en på forhånd avtalt timepris. Tildelingen skal skje i samarbeid med partene i arbeidslivet.»

– Vi må unngå at krisen reduserer rekrutteringen til håndverksfagene. For å unngå dette, må vi handle nå, sier stortingsrepresentant Arild Grande.

 

2 kommentarer til “Foreslår skjerpede seriøsitetskrav

  1. Det er vel forlengst innført krav ved offentlige anbud om at anbyderne skal ha lærlinger. Det har t.o.m. ført til at bedrifter som aldri har tatt inn lærlinger nå tar inn det vi populært kaller «alibilærlinger», selv om de aldri burde ha vært lærebedrifter. En annen sak er at Fellesforbundet mener at bedrifter uten tariffavtale ikke er å anse som særlig seriøse. I Trøndelag fylkeskommune og i flere kommuner er det nå forslag om at tariffavtale skal være en forutsetning for å få tildelt offentlige anbud.

  2. Kor mange år har dere diskutert dette nå uten att det har blitt noe vesentlig ut av det.Er det bare for å ha noe å gjøre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *