Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Nå er stortingspolitikerne oppe til eksamen

Det trengs tiltak for å stimulere etterspørselen, og de trengs nå!

Skoler, kommunale boliger og institusjoner skal bygges. Bygg- og idrettsanlegget må vedlikeholdes. Kommuner og byggenæringen må sammen hjelpe Norge med å holde hjulene i gang, og samtidig løse oppgaver for samfunnet.

Mange kommuner tar ansvar og forserer vedlikeholdsplaner og igangsetter investeringer som allerede ligger i planene. Andre kommuner stopper nå planlagte investeringer og vedlikehold. Dette medfører tap av arbeidsplasser i en tid hvor arbeidsledigheten allerede er over 10 % og i noen kommuner over 20 %.

 

 

Tiltakspakker gir ikke etterspørsel

I krisepakkene vedtatt i Stortinget til nå, er det ikke kommet tiltak som gir etterspørsel i byggenæringen for å sikre sysselsetting og aktivitet framover. Rammebetingelsene for kommuneøkonomien er heller ikke avklart i krisen. Vedvarende usikkerhet knekker i seg selv markedet.

Ved å vente på revidert nasjonalbudsjett som vedtas av Stortinget i juni, vil virkningen av eventuelle tiltak først gi effekt tidligst til høsten. Da har byggenæringen tapt den viktigste tiden i markedet i 2020 og markedet i 2021 ser mildest talt dystert ut.

Lange offentlige prosesser

Kommunalpolitiske møter i april som vedtar reguleringer, byggesaker og investeringer (økonomiske bevilgninger), har grunnlag for andregangsbehandling i kommunestyrer i juni. Det som ikke sikres i disse møtene, vil først behandles til høsten.
Krav til offentlige prosesser før iverksetting av tiltak vil dermed medføre en lang tidshorisont før byggenæringen ser effekt av tiltakene man ber om.
Kommunene må kompenseres nå for inntektsbortfall slik at planlagte investeringer gjennomføres og planer kan framskyndes. Hvis ikke, vil kommuner stoppe vedlikehold og investeringer som ligger i planene for å håndtere en usikker kommuneøkonomi. Dernest vil usikkerheten i offentlig sektor forsterke usikkerheten i privatmarkedet som står for bygging av nye boliger. En vond spiral!

 

Det må handles øyeblikkelig!

Det er Stortingsvalg i 2021. Norge trenger nå framfor alt stortingspolitikere som lytter til velgerne: Arbeidstakere, kommunepolitikere og næringsliv. Eksamen er avlyst for 10. klasse og for elever som skal ha muntlig eksamen på videregående skole. For stortingspolitikerne er eksamen nå, det må handles øyeblikkelig.
Etterspørselen i byggenæringen må trygges umiddelbart.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *