- Det er urimelig at innbyggere som vil bygge nytt eller bygge på skal betale for denne kommunale infrastrukturen, sier tømrermester Ronny Thomassen. (Foto: Byggmesteren)

– Kommunen har ikke lov til å kreve at jeg betaler for brannkum

Tømrermester Ronny Thomassen fra Spikkestad nekter å godta kommunens krav om å bygge en ny brannkum for å få bygge et hus – og Justisdepartementet gir ham rett! Det kan få store konsekvenser i mange tidligere byggesaker.

Siden 2006 har Asker kommune pålagt et ukjent antall boligbyggere å selv bekoste nye brannkummer til slukkevann. Mange har protestert, men ville de ha godkjent sin byggesøknad, måtte både private og profesjonelle betale så mye som en million kroner for å innfri kravet fra kommunen.

Krever brannkum eller sprinkling

– Jeg skulle gå igang med en enebolig på nabotomta til mitt eget hus og sendte inn byggesøknaden fjerde april i fjor, men fikk svarbrev med noen mangler: Blant annet et krav om å etablere ny brannkum eller innvendig sprinkleranlegg i boligen, sier tømrermester Ronny Thomassen til Byggmesteren.

Thomassen sendte inn byggesøknad for denne tomta.

Kommunen krever maksimalt 100 meter til brannkum eller hydrant. En avstand som skal måles i brøytbar vei. Brannvesenet i kommunen har døgnbemannet tankbil – som også er en etablert og preakseptert løsning i småhusbebyggelse.

– Men så hevdet kommunen at jeg bor i et tettbebygd strøk og da gjaldt ikke tankbilen som løsning. Jeg forklarte at det er byggteknisk forskrift som regulerer dette med avstanden mellom hus. Er det mer enn åtte meter mellom husene, så gjelder tankbil som preakseptert løsning. Det står klart i både brann- og forebyggende forskrift samt i TEK-en, sier tømrermester Thomassen.

Byggesaken ble satt på vent og Thomassen ble ikke hørt.

– Det ble verre og verre. Jeg tenkte at dette går bare ikke, nå kontakter jeg en av landets beste advokater på plan- og bygningslov som er Helge Skaaraas i Sarpsborg, forteller Thomassen som har bygget lenge i områdene, men aldri møtt slike krav før.

Ekspertgruppe ga seg selv rett

Med advokat Skaaraas på laget til Thomassen følte Asker kommune at de måtte gjennomgå saken skikkelig.

– Vi fikk et svarbrev fra kommunen etter at de hadde hatt en gjennomgang av kravet med rådmann, brannsjefene i Asker og Røyken, kommunalsjef og byggesaksjef og flere andre. De konkluderte med at deres regler var riktige og at de tidligere hadde fått medhold hos Fylkesmannen i tilsvarende saker, sier Thomassen.

Svaret var som før: I hans tilfelle gjelder ikke tankbilen som preakseptert løsning. Bygg brannkum eller installer innvendig sprinkleranlegg.

– Når Asker kommune så bort fra gjeldende lover og forskrifter, måtte vi løfte dette opp et nivå og kontakte Justisdepartementet, sier tømrermester Ronny Thomassen på tomta han håper å bygge på. (Foto: Byggmesteren)

Er ikke det oppsiktsvekkende at kommunen ser bort fra gjeldende lover og regler?

– Jo, det mener vi. Særlig fordi formannskapet selv har tatt en avgjørelse på at tankbil skal gjelde i dette området på Spikkestad. Men her kommer brannsjefen inn, som jeg oppfatter som litt styrende på dette, forklarer Thomassen.

For å hevde sitt argument viste kommunens ekspertgruppe blant annet til Statistisk Sentralbyrås tettstedkart.

– De hevder at tankbil ikke gjelder i områder som er definert som tettsted. Så ifølge dem, skal alle vi som bygger forholde oss til dette kartet fra SSB – ikke avstanden mellom bebyggelsen slik det angis i loven!

Kostbart krav

Thomassen og advokat Skaaraas henvendte seg til Justisdepartementet og fikk rett som de ventet.

Her er avklaringsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet: Krav til slokkevann(1193069)(1) (pdf).

– Departementet konkluderer med at tankbil også gjelder i tettbebygde strøk. Det er avstanden mellom husene som styrer dette. Er det mer enn åtte meter mellom, skriver departementet, eller alternativt brannskiller så er det tilstrekkelig med tankbil.

Den uttalelsen er svært uheldig for Asker kommune som har hatt en helt annen praksis. Bærum kommune har også praktisert regelen om at det må være maks 100 hundre meter brøytbar vei til nærmeste eksisterende brannkum eller hydrant for at søker skal slippe å bekoste en ny kum.

Som byggekyndig ville en brannkum kostet Thomassen mellom 300 og 400 000 kroner. For en privat huseier vil tiltaket være dyrere. Thomassen ville bekostet dekningen av brannvann for 14 boliger som kommunen så selv ville overtatt, uten egen kostnad.

Ingen av eierne i de 14 andre husene i gaten til Thomassen har fått lignende krav om brannkum. 88 meter fra Thomassen bolig ligger det i dag en brannkum, men den gjelder ikke fordi brannvesenet da må gå gjennom hager og lignende for å koble seg til.

Avklaringsbrevet fra departementet har allerede fått en part i saken til å snu.

– Jeg ser i en sak fra 29. januar 2020 som er gått tilbake til Asker kommune fra Fylkesmannen at de nå har endret praksis på dette. På bakgrunn av Justisdepartementets brev om saken vår, sier Thomassen.

Ulovlig praksis?

Nå venter tømrermesteren i Spikkestad at kommunen behandler byggesøknaden og avklaringen fra departementet innen fristen.

– Vi får se hva de kommer med, men et viktig poeng er at advokat Skaaraas og jeg er blitt nedringt etter at denne saken kom i Budstikka. Jeg har fått 50 – 70 telefoner, eposter og SMS-er fra folk som måtte akseptere disse kravene. Nå lurer de på hva de skal gjøre og hvis flere slår seg sammen for å prøve dette rettslig, kan det bli kostbart for kommunene. En jeg prata med, hadde betalt over en million kroner i en lignende sak, sier Thomassen.

Hans poeng er at kommunen ikke har lovhjemmel for å kreve dette.

– Da er jeg skrudd sammen sånn at jeg ikke vil ta den kostnaden. Vi har gjeldende lover og forskrifter som vi bygger etter og må følge, da må de som forvalter dette også følge dem, sier tømrermester Ronny Thomassen i Spikkestad.

– Dette koker ned til et uhjemla krav fra kommunen som Justis- og beredskapsdepartementet nå har gitt meg medhold i, sier tømrermester Thomassen. (Foto: Byggmesteren)

Kommunen vil gjennomgå saken

Ifølge Asker og Bærum Budstikke utelukker ikke kommunen nå at at de kan ha håndhevet sine egne regler for strengt.

– Vårt utgangspunkt er at praksisen er rettmessig, men vi er selvfølgelig ydmyke overfor påstandene som fremsettes fra tiltakshavers advokat. Vi vil nå gjennomgå tilbakemeldingen fra departementet sammen med brannvesenet, sier Per Morstad, direktør for samfunnsutvikling i Asker kommune, til avisen.

Direktøren påpeker at lovverket åpner for at norske kommuner skal kunne tilrettelegge for brannforebyggende tiltak basert på lokale forhold.

Ifølge artikkelen i lokalavisen, har ikke kommunen noen «fullgod» oversikt over hvor mange innbyggere som har måttet betale for å etablere brannkum de siste 14 årene.

 

 

En kommentar til “– Kommunen har ikke lov til å kreve at jeg betaler for brannkum

  1. Vi er i samme situasjon. Asker kommune krever ny brannkum da avstanden fra eksisterende brannkum til nytt hus er 119m. Det er 7 hus somm alle ligger med min 4 meters avstand i et ikke tettbygd strøk. Da burde vel tankbil være godt nok supplement.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *