Skolebygget og den ene av de to idrettshallene oppføres i massivtre, ikke minst for å nå prosjektets ambisiøse miljømål. (Foto: Backe Vestfold Telemark)

Tilbake for fullt i Telemark

Entreprenøren Backe Vestfold Telemark bygger den nye ungdomsskolen i Bamble og satser på flere oppdrag i fylket framover.

Grasmyr ungdomsskole er det største kommunale byggeprosjektet i Bamble kommune noensinne. I tillegg til alt av skolefasiliteter omfatter prosjektet to idrettshaller, svømmehall og en kulturdel. Backe Vestfold Telemark er valgt som totalentreprenør.

Stort prosjekt for Bamble

Bamble kommune samler nå fire ungdomsskoler i en enhet. Nye Grasmyr Ungdomsskole, som kommunen omtaler som framtidas ungdomsskole, er et gigantprosjekt i kommunens målestokk. Skolen skal ha en normal kapasitet for 540 elever på 8.–10. trinn, men skal i perioder kunne skaleres opp til 600 elever.

(Illustrasjon: Spinn arkitekter)

Backe Vestfold Telemark har sammen med byggherre, Bamble kommune, og WSP som har prosjektledelse, videreutviklet prosjektet i en samspillsfase, før byggearbeidene nå er igang.

Bygges i samspill med brukerne

– Den nye skolen bygges med en helt spesiell kontraktsform, sier prosjektsjef Tommy Pedersen.

Kommunen utlyste en design/buildt-konkurranse. Det betyr at entreprenørene fikk en beskrivelse av kommunens ønsker for den framtidige skolen. Så tegnet flere tilbydere forslag til løsninger som ble priset, og Backe Vestfold Telemark gikk seirende ut av konkurransen.

(Illustrasjon: Spinn arkitekter)

– Vi fikk en samspillskontrakt ved juletider 2018. Så gikk vi inn i en samspillsfase fram til mai i år, der vi jobbet med brukergrupper fra skolen, idretten, kulturskolerektor og andre fra kommunen for å komme fram til en endelig løsning for prosjektet, som ble endelig vedtatt i kommunestyret i juni. Dagen etter vedtaket ble den endelige kontrakten signert. Byggearbeidene startet i sommer, og elevene skal ta skolen i bruk i august 2021.

– Godt samarbeid mellom kommunen og utbygger

– Vi har hatt en god kvalitetssikring av prosjektet, forteller brukerkoordinator for skoleprosjektet på Grasmyr Høgne Skøld.

– Vi har hatt en veldig tett prosess for brukermedvirkning, og det er foretatt endringer og tilpasninger underveis. Representanter for alle brukergruppene har vært involvert i prosessen, og vi har fått inn fagkompetanse på de områdene der vi har manglet riktig kompetanse. Backe Vestfold Telemark har vært veldig lydhøre for de innspillene vi har kommet med. Vi opplever at samarbeidet har vært veldig godt, og gode løsninger har kommet kjapt og effektivt.

Skøld er klar på at Bamble får en skole som er unik i norsk målestokk. Han er spesielt opptatt av at kulturavdelingen med storsal, lydstudio og egne øvingsrom vil bli et viktig tilskudd til kulturlivet i kommunen.

– Vi ønsker at skolen skal åpne klokka syv om morgen og være i bruk til langt ut på kvelden syv dager i uka. Basishallen, idrettshallen og svømmehallen vil også være et aktivum for hele kommunen.

Mer enn en skole

– I tillegg til skolearealene består prosjektet av to idrettshaller, en svømmehall, et kulturareal i skolebygget og omfattende utomhusarealer. Svømmehallen, idrettshallene og fellesarealer skal være åpne for andre enn skolens elever på kveldstid, forteller Pedersen.

(Illustrasjon: Spinn arkitekter)

Backe Vestfold Telemark har samarbeidet med Spinn Arkitekter om utforming av skolen. IN’BY Landskapsarkitekter har planlagt uteområdene.

Skolebygget og den ene av de to idrettshallene oppføres i massivtre, ikke minst for å nå prosjektets ambisiøse miljømål. – Målet er å redusere energiforbruket for skolebygget med 50 prosent i forhold til rammekrav i TEK17, forteller Pedersen. – For idrettshallene og svømmehallen er målet en reduksjon på 30 prosent. Bruken av massivtre er viktig for å nå ambisjonene. Splitkon AS leverer søyler, dragere og krysslimt tre til veggene. Trekonstruksjonen kommer til å prege interiøret i byggene, både klimatisk og når det gjelder utseende.

Tilbake for fullt i Telemark

Backe Vestfold Telemark er et resultat av en fusjon mellom Buer Entreprenør og Våle Bygg i 2015. Selskapet har ca. 76 ansatte fagarbeidere innen tømmer og betongfagene og i administrasjon. Backe Vestfold Telemark er opptatt av opplæring av nye fagarbeidere og har fire lærlinger i betongfag og to tømrerlærlinger.

– Vi er opptatt av å rekruttere begge kjønn og ønsker å rekruttere jenter i begge fagområdene, sier prosjektleder Per Harald Pedersen.

(Foto: Backe Vestfold Telemark)

Backe-konsernet dekker Norge fra Trondheim og sydover. Totalt har konsernet en omsetning på ca. 3,7 milliarder kroner og har rett under 800 ansatte i ulike underselskap innen områdene entreprenør, eiendom og prosjektutvikling.

– Det første bygget Backe Vestfold Telemark satte opp i Telemark, var Grep-bygget i 2016. Nå er vi i full sving med Grasmyr ungdomsskole, og vi har signert en kontrakt med R8 om å bygge Norners nye teknologisenter i Porsgrunn, bare et steinkast unna R8s Powerhouse. Selskapet vårt har tilhørighet til og ansatte fra både Vestfold og Telemark, og nå føler vi at vi for fullt er tilbake i Telemark, sier Pedersen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.