Gips og asbestavfall ligger utsortert i en haug. (Foto: Eriksen HMS)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Reglene for asbestsanering må bli strengere

Håndverkere og forbrukere risikerer å bli utsatt for kreftfarlig asbeststøv på grunn av uvitenhet og mangelfulle regler.

Det fastslår Tom Eriksen, leder for det nyopprettede Asbestforum i Forum for miljøkartlegging og sanering. Som daglig leder i Eriksen HMS i Bergen, tilkalles han dessuten stadig til byggeplasser der riving eller ombygging har ført til at håndverkere uforvarende blir utsatt for støv fra ulike asbestholdige produkter.

Les også: Asbesten er en glemt fare

– Bare her i Bergen er det nå tre-fire store byggeplasser som er stanset fordi bygningsarbeidere har begynt riving og sanering uten at miljøfarlige stoffer i bygget er kartlagt. Det mest prominente er rådhuset, men også Midttun skole, som skulle være åpnet ved skolestart, er stanset og åpning utsatt til januar, sier han.

Stoler på at vi er skikkelige

Norske forskrifter for asbestsanering er for snille, mener Eriksen.

– Det baserer seg på at vi alle er snille og gjør som vi skal, også på slike områder. Men erfaring viser at mange firmaer tar snarveier og sparer mye på ikke å følge regelverket som forutsetter miljøkartlegging og diverse vernetiltak i arbeidet med asbestholdige materialer.

– De som ikke følger reglene, gambler på ansattes helse, og sparer penger. Det kan gjøre at de vinner anbudene foran andre som følger reglene. Denne konkurransevridningen vil vi i Asbestforum bidra til å fjerne, sier Eriksen.

Medlemmer får et kvalitetsstempel

Tom Eriksen har jobbet med asbest i 30 år, og forundres over at kunnskapsnivået fortsatt er så lavt.

– Vi vil ha bedrifter og håndverkere med i forumet og gjøre det til et kvalitetsstempel som kommunene og andre bestillere kan forholde seg til. De skal vite at en leverandør som er medlem, har rutiner og systemer for at asbestarbeid kan foregå forskriftsmessig.

Mye å lære i Europa

Det nyetablerte Asbestforumet har nært samarbeid med Arbeidstilsynet som også mener at forskriftene ikke er tydelig nok, forteller Eriksen.

– Vi ser at andre europeiske land har strengere regler enn oss. I land som Nederland og Polen, skal det være foretatt en miljøkartlegging før rehabilitering begynner i bygg, og kartlegging og utførelse skal kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Det virker som Direktoratet for byggkvalitet synes det er en fornuftig ordning.

Ombyggingsarbeidene var godt i gang i butikken da byggeplassen ble stanset fordi det ikke var foretatt miljøkartlegging. Asbest er påvist i veggene med oransje spray. (Foto: Eriksen HMS)

Her i landet har vi ikke slike regler som gjelder spesifikt for asbest. Vi har riktignok krav  om at alle bygg skal miljøkartlegges ved riving eller ombygging. Kartleggingen skal også inneholde risikovurdering for bruk av bygget. Men dette syndes det mye mot, det er er få som lever opp til kravet, og det er ikke uavhengig kontroll av det, påpeker Eriksen.

Han viser til avfallsforskriften som slår fast at det kreves miljøkartlegging for alle tiltak større enn 300 m2 eller der antall tonn avfall overskrider 10 tonn.

Asbestfaren er ikke over

Selv om asbest ble totalforbudt i bygg i 1985, er ikke faren over, mener Tom Eriksen.

– Asbest var et tilsetningsmateriale i over 3 000 forskjellige produkter. Allment kjent er at det finnes asbest i bygningsplater. Mindre kjent er det at alle bygg som er bygget før 1985, kan inneholde asbest i for eksempel Ildsted, gulvbelegg, tapet og rørisolasjon med mye mer. Nå kommer det også fra tid til annen nye produkter fra Øst-Europa og Asia som er tilsatt noe asbest, forklarer han.

I selskapet Eriksen HMS holder Tom Eriksen kurs i asbesthåndtering og er rådgiver for bransjen.

2 kommentarer til “Reglene for asbestsanering må bli strengere

  1. Et godt innlegg, med viktig budskap. Her ble det satt ord på det mange snakker om.

    Jeg tror et godt tiltak kunne vært å tatt inn asbest som eget fag for spesielt tømrere og elektrikere som gjør mange inngrep i eksisterende bygg. Jeg har pratet med flere tømrere som har sitt hovedvirke i eksisterende bygg, som aldri har hørt om ordet asbest, spesielt av de nyutdannede.

    Jeg tror en god pedagogisk løsning kunne vært å gjort kurset så praktisk som mulig ved å vise fram flere ulike prøver av asbestinnholdige materialer. Spesielt veggplater, bølget tak og grunnmursplate, rørisolasjon, brannplater/dører med utenpåliggende metall, brannplate ved ildsted, støp av A-masse mm. Å lese om det, og se bilder i en bok, gir ikke samme erfaring

    Noen miljøkartlegginger jeg har bommet på også, fordi asbestplater har ligget bak utenpåliggende gipsplate.

    Akkurat dette poenget, at asbestinnholdinge bygningsmaterialer kan godt ligge skjult bak synlig platekledning, burde elektrikere bli oppmerksomme på, iom at en stor del av arbeidet deres går ut på å bore mindre hull i eksiterende vegger. Samme for tømrere som gjør oppgraderinger med større deler av f.eks veggen.

  2. Ser dette er fra 2019 . Det er ikke bedre på mottaket i Rådal enda .Det ligger upakket. ser ut som det ikke er mangen som er så nøye med innpakkningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *