(Illustrasjonsfoto)

Bygg21 vil at NOKUT skal godkjenne flere

Godkjenningsordningen for utenlandsk arbeidskraft går for langsomt. Dessuten bør «NOKUT-godkjenning» være et obligatorisk kvalitetsstempel, mener Bygg21.

Det er bransjeforeninger skeptiske til. Byggmesterforbundet Oslo Akershus påpekte allerede for ett år siden at ordningen ikke er god nok: – Den bør stoppes og konsekvensutredes, skrev lokalforeningen i årsrapporten for 2017.

–  Godkjenningen vurderer bare innholdet i læreplaner, ikke faktisk fagkompetanse og praktisk utførelse. Utenlandske trevaresnekkere som får godkjent sin utdanning, regnes som faglærte i en tømrerentreprise i offentlige kontrakter, skriver lokalforeningen i årsapporten for 2017.

 

Godkjenning til frokost

I det siste har det oppstått uro også i andre faggrupper. Torsdag morgen inviterer derfor Bygg21 og NOKUT som står for godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesutdanning til frokostmøte. Der vil de gå gjennom utfordringene med på den ene sida det store behovet næringen har for fagutdannet arbeidskraft og på den andre godkjenning av utenlandsk fagutdanning basert på andre læreplaner og som dreier seg om andre byggeskikker enn de norske.

Les mer hos Bygg21.

 

Kompetanse som konkurransefortrinn

Det er i rapporten «Kompetanse som konkurransefortrinn» som Bygg21 har utarbeidet, at økt godkjenningskapasitet for utenlandsk fagutdanning er ett av flere foreslåtte tiltak.

Det foreslås både raskere behandling og at NOKUT-godkjenning skal bli et obligatorisk kvalitetsstempel. Bakgrunnen er et ønske om å benytte kompetansen som er blant de 50 – 60 000 utenlandske arbeidstakerne her i landet. Mange av dem kan ha en kompetanse som næringen trenger, men som ennå ikke er dokumentert.

I rapporten blir det også foreslått at det opprettes et modulbasert utdanningstilbud slik at utenlandske arbeidstakere med lang praksis kan oppnå fagstatus som norske kolleger.

Bygg21 ble etablert i 2017 som et samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter. Målet er å arbeide for produktivtet og bærekraft i næringen. Seks arbeidsgupper har i 2017 og 2018 arbeidet med å finne beste praksis innenfor seks ulike områder. «Kompetanse som konkurransefortrinn» er en av rapportene fra dette arbeidet.

Del av «En ny arbeidsdag»

Kompetanserapporten er også ett av emnene som kommer opp på Byggmesterforbundets jubileumskonferanse. Konferansen «En ny arbeidsdag» og arrangeres i Oslo torsdag 23. mai. Rådgiver Jon Gangdal i Bygg21 presenterer rapporten på konferansen. Han er viden kjent som fjellklatrer, journalist og foredragsholder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *