Torbjørn Sterri er daglig leder i Sandnes Eiendomsselskap KF.

Strengere krav til byggavfall i de større byene

Stavanger og Sandnes stiller strenge krav til redusert byggavfall i to pilotprosjekter. Nå vil de redusere avfallet videre til «avfallsfrie» byggeplasser. De andre storbyene følger etter.

De åtte største bykommunene er sammen med Stavanger og Sandnes om et nasjonalt prosjekt om «Avfallsfrie byggeplasser» som vil stille strengere krav til avfallsreduksjon i åra som kommer.

– Det er byggenæringen som må levere i henhold til kravene, men det er en vanlig oppfatning at det skal være mulig, fortalte Torbjørn Sterri, daglig leder i Sandnes Eiendomsselskap KF, på Byggavfallskonferansen i Oslo tirsdag.

Velvillig til store reduksjoner

Dagens gjennomsnitlige avfallsmengder er beregnet 60 kg per m². Men det anses som ganske enkelt å redusere dette med 70 prosent, til 40 kg per m². Det er derfor balansepunktet for sanksjon eller bonus i de to pilotprosjektene. Firmaene kan bli ilagt gebyrer på inntil én million kroner om avfallsreduksjonen ikke lykkes i pilotprosjektene, og en bonus på inntil det samme beløpet om reduksjonen går helt til under 20 kg per m².

Godt over 200 deltakere på Byggavfallskonferansen i Oslo tirsdag og onsdag.

 

De store kommunene følger

Sandnes og Stavanger prøver disse kravene i to pilotprosjekter, et nybygg og en rehabilitering av skoler, og mener resultatene herfra er mulig å oppnå også i andre prosjekter andre steder. Pilotprosjektene er bakgrunnen for et nasjonalt prosjekt som er støttet av Innovasjon Norge og hvor de ti store bykommunene, Statsbygg, Difi, NHO, BNL og flere som deltakere.

Det holdes dialogkonferanse for det nasjonale prosjektet i Oslo i begynnelsen av april.

En dialogkonferanse med leverandører er nødvendig fordi dette handler om endring i kravspesifikasjonen det offentlige foreslår for sine anskaffelser, forklarte Sterri på konferansen.

 

«Avfallsfritt» om noen år

I løpet av få år vil Stavanger, Sandnes og de andre bykommunene ha redusert avfallsmengdene så mye at byggeplassene kan defineres som avfallsfrie. Det vil kreve innovasjon og utvikling som næringen involveres i i det nasjonale prosjektet «Avfallsfrie byggeplasser». Sterri sa det er håp om at det kommer støtteordninger som vil bidra til at norske leverandører og produsenter får økt konkurransekraft på dette området.

Les også: Steinhard disiplin gir 100 % sortering

 

Cecile Nødtvedt i JM.

Halvere to ganger

– Med god tilrettelegging, BIM-prosjektering og prefabrikkerte moduler vil vi redusere avfallet fra 29 til 15 kg per m² i 2021, sa Cecile Nødtvedt i JM.

Hun sa det er vanskelig å nå målene de setter seg, men at de oppnår reduksjoner som gir mestringsfølelse og bedre samvittighet.

 

Vanskelig å nå tøffe mål

Lisa Marie Erlandsen i Vedal har samme erfaring:

Lisa Marie Erlandsen i Vedal.

– Vi hadde mål om å redusere avfallet til 18 kg per m² i Bispevika i Oslo, men lander på 36 kg. Det er heller ikke dårlig, mente hun.

– Vi kunne ytterligere redusert avfallet til 20 kg om byggherren ikke bestilte endringer underveis og om emballasje ikke var med i regnskapet, la hun til.

Erlandsen sa de nå har fått i gang en tankeprosess blant ansatte, samarbeidspartnere og leverandører.

– Vi har fått en dugnadsånd for å nå de ambisiøse målene og alle vet at vi vil spørre om returordninger framover, sa hun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *