Fra venstre Asle Gjøstein Resi Stikningsansvarlig, Tom Paulsen VDC-ansvarlig, Anders Bodeng Forretningsutvikler-BIM i Veidekke anlegg og Malthe Slemming Country Manager i Dalux. (Foto: Veidekke)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Utvikler nytt BIM verktøy

Som følge av krav fra Nye Veier har Dalux i samarbeid med Veidekke de seneste 18 måneder utviklet en helt ny løsning som skal bidra til digitaliseringen av norske anleggsplasser.

Utviklingsarbeidet bygger på programvaren Dalux Build, som allerede blir brukt av Veidekke til å digitalisere arbeidsprosesser på byggeplasser rundt om i hele Norge.

Virker offline

Utgangspunktet for samarbeidet mellom Dalux og Veidekke har vært anbudskrav fra Nye Veier om at BIM og digitalisering må settes i sentrum i prosjektet E6 Arnkvern – Moelv. Samtidig har Veidekke hatt ambisjoner om å teste grensene for digitalisering på norske anleggsprosjekter, for på denne måten å motivere til utviklingen av nye løsninger.

Det er en direkte konsekvens av denne ambisjon at den nye løsningen fra Dalux har sett dagens lys.

Den nye løsningen er spesielt tilpasset behovene på anleggsplasser. For eksempel virker den offline og støtter både kart, tegninger og BIM.

– Vårt mål med dette utviklingssamarbeidet er å bidra til utvikling av en løsning som er tilpasset anleggsvirksomhet. Med spisskompetanse i Veidekke Anlegg sin stikningsavdeling, med Asle Gjøstein Resi i front, har vi blant annet bidratt med konstruktive innspill i forhold til koordinatsystemer, brukerflate og funksjoner, sier Anders Bodeng, forretningsutvikleren for BIM i Veidekke Anlegg.

HMS og KS på E6 Arnkvern – Moelv

Utviklingssamarbeidet mellom Dalux og Veidekke har hatt sitt geografiske omdreiningspunkt på veiprosjektet E6 Arnkvern – Moelv. Her er innspill fra forskjellige faggrupper løpende blitt vurdert, og forslag til løsninger er blitt testet i praksis.

To av fokusområdene i utviklingsarbeidet har vært å forbedre prosesser innenfor HMS og KS ved bruk av digitale virkemidler. Det betyr blant annet at vernerunder på prosjektet er blitt gjennomført med digital rapportering, og oppgavestyring ved bruk av en app på mobiltelefoner og nettbrett.

– Det tette samarbeidet med Veidekke kombinert med de digitale ambisjonene på E6 Arnkvern – Moelv har gitt anledning til at vi har fått utviklet nye digitale verktøy som kan bidrag til mer, bedre og billigere vei. Det har vært lærerikt og meget inspirerende å nå dit vi er i dag, sier Malthe Slemming, Country Manager for Dalux i Norge.

Tegninger og BIM

I tillegg til et fokus på HMS og KS har samarbeidet søkt å finne nye løsninger på hvordan man på en enkel måte kan få oppdaterte tegninger og BIM-modeller helt ut i hånden på de som bygger ny vei. Her har hovedutfordringen vært at anleggsprosjekter dekker mye større geografiske områder enn byggeprosjekter, og at navigering i en app derfor kan være vanskelig.

En løsning har vært å georeferere tegninger og BIM-modeller, som betyr at man enkelt ved hjelp av GPS-sporingen på telefonen får angitt posisjonen sin, forklarer Dalux i en pressemelding.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *