Fra v. Kjetil Skjønhaug eiendomssjef i Kultur- og idrettsbygg , Bente Bømark Hanssen eiendomsdirektør i Kultur- og idrettsbygg, Tore Børresen fra Corigo, Glenn A. Messel fra Håndverkskompaniet AS, Tom Hjorth fra Olaf E. Eriksen, Kurt F. Pedersen fra Oslo Prosjektbygg, Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg. (Foto: Kultur- og idrettsbygg)

Rammeavtaler etter Oslomodellen

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har etter en åpen anbudskonkurranse inngått parallelle rammeavtaler på sammensatte håndtverkstjenester med fire norske firmaer.

Avtalene har en estimert årlig verdi på 40 – 60 millioner.

Satsing på rehabilitering og vedlikehold

– Rammeavtalene blir spesielt viktig for å gjennomføre gode vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter i vår eksisterende eiendomsmasse, sier Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg.

Oslo kommune har varslet en økt satsing på rehabilitering og vedlikehold av kommunens idrettsanlegg, hvorav mange er nedslitt og mangler grunnleggende funksjoner. Avtalene gir KID bedre fleksibilitet til å håndtere den økte satsingen – og vil bidra til allsidighet og kvalitet i leveransene.

Oslomodellen stiller krav

Avtalen omfattes av Oslomodellen hvor hovedformålet er å fremme et seriøst og anstendig arbeidsliv. Modellen består av et sett vedtatte standardkontrakter som bl.a. setter krav til bruk av faglærte håndverkere, ansettelsesforhold, bruk av lærlinger m.m.

– Vi legger stor vekt på å ha kompetente og gode fagfolk med oss i disse arbeidene, det fremmer seriøsitet i arbeidslivet og sikrer oss bedre kvalitet på arbeidet, sier Eli Grimsby som legger til at hun og foretaket ser frem til samarbeidet med de 4 firmaene.

Oslo kommune har som mål å øke andelen håndverkere med fagbrev.

Det vil bli stilt krav om at minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere eller personer med dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning. Det er kun anledning til 1 ledd med underleverandør, jfr standardkontrakten.

Rammeavtalene gjelder i 2 år fra kontraktsignering, og inneholder opsjon for oppdragsgiver til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år. For opsjonsperioden kan prisene KPI justeres i henhold til SSB indeks.

De fire firmaene er: Olaf E. Eriksen AS Entreprenørforretning, Corigo AS, Håndverkskompaniet AS og Oslo prosjektbygg.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *