(Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune)

Lærlingordninga gir Hauken skreddarsydd kompetanse

– Å ta inn lærling er den beste måten å rekruttere våre framtidige fagarbeidarar på, seier Anders Hauken, dagleg leiar for Volda-bedrifta Hauken Handverksteneste AS.

Bedrifta er no godkjend som lærebedrift i to lærefag; tømrarfaget og målarfaget. No i oktober tilsette dei sin første lærling i målarfaget.

Treng fleire

– Vi driv eit lite firma under oppbygging, og gjennom lærlingordninga kan vi tilføre firmaet den kompetansen vi treng for framtida, fortel Anders Hauken.

– Får vi inn den rette personen, som også likar seg i firmaet vårt, er dette ei lønsam investering for alle partar. For oss er det viktig å vidareformidle kunnskap og ferdigheiter som er innøvd og erfart gjennom mange års praksis i faget.

Dette er kunnskap som vanskeleg kan overleverast til neste generasjon gjennom skjerm eller bok. Det å kunne utvikle seg og hauste erfaring frå røynde handverkarar har frå gammalt av vore den viktigaste måten å lære et handverksfag på. Men i dei siste åra synest vi det har vore vanskeleg å rekruttere nye unge til bransjen.

– I grunnen vil vi hevde at vi no nesten manglar en generasjon handverkarar, seier Hauken.

Amin oppfyller draumen

Amin Kasongo (26) kom til Noreg som 16-åring.

– Eg hadde aldri gått på skule før og kunne korkje lese eller skrive, fortel han.

– Det har vore ein vanskeleg veg å gå, men eg bestemte meg for å aldri gi opp. Den strategien har fungert veldig bra hittil, smiler han. Amin fullførte Vg2 Byggteknikk på Herøy vidaregåande skule i vår og søkte deretter læreplass i tømrarfaget.

Malermester Stein Ove Lande viser Amin Kasongo faget. (Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune)

– Eg gjorde som dei fleste andre i min klasse. Men eg ville eigentleg bli målar, og heldigvis fortalde eg det til ein rådgivar på skulen, fortel Amin.

– Rådgivaren tipsa meg om Hauken Handverksteneste AS og at denne bedrifta ønskte seg ein lærling i målarfaget. Det er eg glad for no, seier han.

Godt samarbeid er alfa og omega

For Anders Hauken handlar det å vere lærebedrift om å tenkje langt fram, både for bedrifta og for bransjen under eitt.

– For at vi skal ha tilgang på gode fagarbeidarar i åra som kjem, må alle ta sin del av samfunnsansvaret. Vår bedrift er ikkje så stor, men vi kan likevel både bidra og dra nytte av lærlingordninga, seier Hauken.

– På dette punktet er samarbeid alfa og omega. Vi må fortelje dei vidaregåande skulane kva vi treng, og skulane er avhengige av bransjen, for å kunne gi elevane ei relevant opplæring og førebu dei på tida som lærling.

Faisal blir kjend med byggebransjen

Ørsta Vidaregåande skule har i fleire år hatt VG2 Byggteknikkelevar ute i praksis i faget yrkesfaglig fordjupning (YFF). Elevane får då 7 veker praksis i bedrift gjennom skuleåret.

Faisal Albayoumi er akkurat ferdig med praksisperioden sin hos Hauken Handverksteneste. Han går Vg2 byggteknikk ved Ørsta vidaregåande skule og har i to veker fått vise fram kompetansen sin gjennom faget.

– Denne ordninga er ein fantastisk måte for oss å bli kjend med potensielle lærlingar på, seier Anders Hauken.

– Elevane får bli kjende med arbeidslivet og kan prøve ut yrke og arbeidsplassar. Blir det klaff, kan slike praksisperiodar ofte føre til ein avtale om læreplass i neste omgang.

Behovet for fleire lærebedrifter

– Generelt kan vi seie at vi treng fleire læreplassar i fylket vårt, men behovet varierer sterkt frå bransje til bransje, seier formidlingskoordinator Monika Haanes Waagan.

– Difor er den gode kontakten mellom skule og arbeidsliv så viktig. Det ideelle er hundre prosent match mellom behovet for fagarbeidarar i arbeidslivet og tilgangen på motiverte og kvalifiserte lærlingar. Med gode samarbeidsrutinar kan ein kome stadig nærare dette målet, seier Waagan.

 

 

2 kommentarer til “Lærlingordninga gir Hauken skreddarsydd kompetanse

  1. For ordensskyld, det er ikke Anders Hauken som viser Amin Kasongo faget, men undertengnede, Stein Ove Lande, Malermester

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *