A-krim Nordland ville samle informasjon som grunnlag for fremtidige kontroller. (Foto: A-krim Nordland)

Kontrollerte 48 firmaer i Nordland

– På dag to av aksjonen var det oppsiktsvekkende mange byggeplasser hvor det var tomt for arbeidere, sier A-krimsenteret etter storaksjon i Mo i Rana.

16. og 17. oktober gjennomførte a-krimsenteret i Nordland en kartleggingsaksjon av byggebransjen rettet mot privatmarkedet i Mo i Rana og omegn.

Stanset mange byggeplasser

– En tverretatlig a-krimaksjon rettet mot byggebransjen i forrige uke avdekket flere useriøse byggeplasser i Mo i Rana. På ni arbeidsplasser ble arbeidet helt eller delvis stanset grunnet manglende sikkerhet, en person unndro seg kontroll og det er mistanke om flere tilfeller av svart og ulovlig arbeid, heter det i pressemeldingen.

Arbeidstilsynet avdekket hele 37 brudd på HMS-kortregelverket. Det vil si at over 40% av de kontrollerte personene ikke hadde gyldig HMS-kort. Det ble også avdekket brudd på minstelønnsbestemmelsene.

(Foto: A-krim Nordland)

Aksjonen viser er at det er stor aktivitet i Mo i Rana knyttet til byggebransjen og privatmarkedet. Det er mange aktører som opererer i dette markedet, og inntrykket er at en del av disse er useriøse selskaper som ikke ønsker å følge norske lover og regler, sier Per Thomassen, leder for det tverretatlige a-krimsenteret i Nordland, i pressemeldingen.

Fant unndratte millioner

Under en av kontrollene innhentet politiet og Arbeidstilsynet verdifull informasjon knyttet til pågående oppdrag og kundeforhold.

Denne informasjon, samt opplysninger om eiendommer, ble umiddelbart gitt til Skatteetaten og Skatteoppkreveren i Rana, som kunne sikre verdier for millioner gjennom utlegg i kundefordringer, eiendommer og bankkonto.

Tomt på dag to

– På dag to av aksjonen var det oppsiktsvekkende mange byggeplasser hvor det var tomt for arbeidere, til tross for at det åpenbart pågikk arbeid på adressene, skriver A-krim Nordland.

Kontrollørene fikk også inntrykk fra flere hold om at ryktene om kontroll hadde spredd seg etter første dag.

-A-krimsenteret i Nordland vil derfor ha et ekstra fokus på Helgelandsområdet også i tiden fremover, avslutter Thomassen.

Tilsammen deltok 22 personer fra de ulike kontrolletatene på aksjonen. 48 selskaper og 86 personer ble kontrollert.

Aksjonen forløp uten større problemer, og kontrolletatene ble godt mottatt på de aller fleste stedene, avslutter A-krim Nordland.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *