Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. (Foto: Statsbygg)

Statsbygg vil ha samspill

Totalentrepriser med samspill blir kontraktsmodell ved byggingen av Livsvitenskapsbygget på Blindern, og det er første gang Statsbygg bruker totalentrepriser i et så stort prosjekt.

Bygget er kostnadsberegnet til i underkant av syv milliarder.

Vil unngå feil

– Statsbyggs erfaringer fra store prosjekter er uforholdsmessig høye prosjekteringskostnader, mange endringer underveis og vanskeligheter med å håndtere grensesnitt mellom de mange kontraktene, forteller administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Livsvitenskapsbygget blir Norges største universitetsbygg. (Illustrasjon: Statsbygg)

– Derfor velger vi nå samspillskontrakt for Livsvitenskapsbygget. Totalentreprise med samspill er valgt særlig for å involvere entreprenøren tidlig i byggeprosessen. Det er viktig at de som skal bygge huset møter de som tegner og planlegger huset så tidlig som mulig, slik at vi unngår feil og unødvendig prosjektering, understreker Nikolaisen.

Må tilpasse løsningen til det unike bygget

Det er særlig erfaringene fra Campus Ås og nytt Nasjonalmuseum som ligger til grunn for valget. I en byggherrestyrt entreprise legges beskrivelsene i standarden NS 3420 til grunn for planleggingen.

Disse er svært detaljerte, men ikke alltid egnet for store og unike formålsbygg som det aldri har vært bygget maken til før. Når standarden legges til grunn vil avvik fra dem ofte medføre krav om tillegg fra entreprenørene. Statsbygg velger samspillskontrakt som følge av at prosjektet trenger andre løsninger enn det som er beskrevet i standarden, og fordi det er nødvendig å tilpasse løsningen til det unike bygget.

Vil redusere kontroll- og oppfølgingsaktiviteter

I byggherrestyrte entrepriser har byggherre ansvar for prosjekteringen. I totalentrepriser overtar entreprenøren ansvar for prosjekteringen. Statsbygg ønsker å finne de gode løsningene i prosjektet som kan være besparende både for byggherren og entreprenørene, hvor det ikke kommer tilleggsregninger på grunn av endringer.

Statsbygg vil heller vurdere insentiv for reduksjon av totalkostnad med fordeling av besparelsene mellom byggherren og entreprenørene.

Sammen med økt bruk av digitale verktøy vil det redusere lite verdiskapende kontroll- og oppfølgingsaktiviteter, både hos Statsbygg og entreprenørene, skriver byggherren.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *