Regiondirektør Nina Solli i NHO tok til orde for å samarbeide om det det er enighet om da hun møtte Byggmesterforbundet Oslo og Akershus.

– Vi må jobbe sammen om det vi er enige om

– Samarbeider vi på de områdene vi er enige om, kan vi oppnå noe sammen. Så får vi bare erkjenne at det er noen saker vi ikke er enige om, sier regiondirektør i NHO i møte med Byggmesterforbundet.

Regiondirektør Nina Solli la ikke skjul på at NHO har et annet syn på innleie enn Byggmesterforbundet da hun deltok i et medlemsmøte i Byggmesterforbundet Oslo og Akershus.

– Dere er nok sinte på oss for det, men vi må se bredden i næringslivet, og kan ikke støtte dere i spørsmålet om innleie. Vi mener at fast ansatte skal være hovedmodellen, men at det må være mulig å leie inn arbeidskraft i næringslivet når det trengs. Vi er positive til Oslomodellen, men ikke punktet som stiller krav om lønn mellom oppdrag, sa hun videre da hun presenterte NHOs arbeid for små og mellomstore bedrifter i Oslo og Akershus.

 

30 % mulighet til fast jobb

På første benk i salen blant vel 20 byggmestre, satt styreleder i Byggmesterforbundet, Åsmund Østvold.

Han har tidligere sagt at den holdningen NHO har til innleie, allmenngjøring og Oslomodellen, setter i spill prinsippet om gjensidig medlemskap mellom hovedorganisasjonen og bransjeforeninger som Byggmesterforbundet.

Les også: Nå er de bestevenner

Han påpekte at innleide utgjør 70 prosent av arbeidsstokken på enkelte byggeplasser i Oslo og Akershus, og at det hemmer rekrutteringen.

– Det er ingen som vil begynne i en bransje der det er 30 prosent mulighet til å få fast jobb!

Østvold viste til forslag om lærlingfond som Byggmesterforbundet og Byggenæringens Landsforening har foreslått og som både Høyre og Arbeiderpartiet hadde med i sine program til stortingsvalget. Fondet er basert på at alle bedrifter betaler inn, men bare lærebedriftene kan hente penger ut fra.

– Hvorfor er NHO den eneste som er imot forslaget om et lærlingfond? spurte Østvold.

– Vi har vært imot lærlingefond fordi det blir en ekstra skatt for bedriftene og at det er vanskelig å endre når det først er etablert. Vi mener at tilskudd er mer hensiktsmessig, svarte Solli.

Litt mindre vanskelig å parkere

Regiondirektøren i NHO la for øvrig vekt på sakene som det er brei enighet om, og hvilke resultater man kan få til i fellesskap. Ett eksempel er arbeidet mot nye og strengere parkeringsbestemmelser i Oslo sentrum. Nå blir det en viss lettelse i dem fra 1. juni etter press fra NHO med flere forklarende eksempler fra håndverkere og næringslivet for øvrig.

– Det blir flere parkeringsplasser for næringsbiler, men om det er en god nok forbedring, skal vi følge med på og vi vil gjerne ha eksempler med bilder fra dere, oppfordret hun.

 

Vurderer urostøtte

Det er arbeid i gang med å starte en slik patrulje til høsten, fortalte daglig leder i Byggmesterforbundet Oslo og Akershus, Harald Hansen. Nå gjenstår det å sikre finansiering i to år framover, og at man finner den rette lederen til en slik patrulje, opplyste han.

– Initiativet til en ny seriøsitetspatrulje i Oslo og Akershus er interessant, og jeg vil ta dette videre i NHO, kommenterte Solli.

Regiondirektør i NHO, Nina Solli, og daglig leder i Byggmesterforbundet i Oslo og Akershus, Harald Hansen, er enige om at det trengs en uropatrulje i Oslo.

Det største ranet

– Forsiktige anslag er at svart arbeid beløper seg til 28 milliarder kroner i året. Det er det største ranet som foregår mot samfunnet, så vi vil gjerne være med og jobbe med slike uropatruljer, sa Solli.

Hun mener erfaringer med uropatuljen i Trondheim er så gode at det bør være en lignende patulje i Oslo og Akershus som i andre deler av landet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *