Forsker Lars Gullbrekken har studert muligheten for å bygge lengre og flatere luftede tretak tilpasset norsk klima. (Foto: Byggmesteren)

Doktorgrad på lufting av store tretak

SINTEF-forsker Lars Gullbrekken disputerer for doktorgraden ved NTNU 3. mai om klimatilpasning av luftede, store tretak.

Luftede skrå tretak er en vanlig konstruksjon i Norge som må luftes for å unngå problemer med blant annet snøsmelting og ising i takrenner og nedløp.

Les også: Fremtidens tretak må klimatilpasses

Nødvendig klimatilpasning

Et doktorgradsarbeid i Klima 2050 utført av Lars Gullbrekken har resultert i anbefalte minimumskrav til lufting av taktekning for lengre og flatere tak enn de som dekkes av Byggforskserien i dag.

Byggforskserien beskriver dokumenterte løsninger for oppbygging av luftede, skrå tretak. Her presenteres løsninger for tak med lengde fra raft til møne på inntil 15 meter og med takvinkel ned til 10-15°. Med økt fokus på små klimagassutslipp øker interessen for å bygge tretak som går ut over rammene gitt i Byggforskserien.

Illustrasjonen viser eksempel på moderne, luftet tak med kompleks takform, hvor luftingen er gitt spesiell oppmerksomhet i prosjekteringen. (Illustrasjon: Norgeshus)

Lars Gullbrekken har studert muligheten for å bygge lengre og flatere luftede tretak tilpasset norsk klima. Hovedmålet med studien har vært å øke kunnskapen om ventilering av luftespalten under taktekningen.

Det er hovedsakelig to årsaker til at luftespalten under taktekningen må luftes; for å unngå oppvarming av taktekningen og dermed smelting av snø på taket som fryser igjen på de kaldere lavere delene av taket, og for å ventilere ut fukt fra konstruksjonen.

 

Lengre og flatere tak

Dagens moderne takkonstruksjoner bygget i henhold til gjeldende Byggteknisk forskrift (TEK17) er godt isolerte og slipper dermed mindre varme ut i luftespalten sammenlignet med eldre takkonstruksjoner. Luftebehovet for å unngå snøsmelting er derfor redusert for moderne tak. Dette muliggjør også bygging av lengre luftede tretak uten at snøsmelting og isdannelse ved raft blir et problem.

Avhandlingen har tittelen «Climate adaptation of pitched wooden roofs«, og disputasen vil bli holdt torsdag 3. mai kl. 13.15 i hovedbygget, Gløshaugen, Trondheim. Prøveforelesningen er kl. 10.15 samme sted.

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Les mer på klima2050.no

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *