Ubåtane skal produserast i Kiel i Tyskland og første ubåt er planlagt sett i teneste i Noreg i 2026. (Foto: Thyssenkrupp Marine Systems)

2,5 milliarder til Ubåtbygg

Sjøforsvaret får nye ubåter til Haakonsvern og Forsvarsbygg oppgraderer for 2,5 milliarder kroner.

No er det inngått rammeavtale med arkitekt- og rådgjevargruppen i Multiconsult, skriver Forsvarsbygg på sine nettsider.

Les også: Ryddig på Ørlandet

Sjøforsvarets største investering

Prosjektet for nye ubåtar har ei kostnadsramme på 42,2 milliardar 2018-kronar og er Forsvaret si største investering etter nye kampfly.

– Vi har inngått den første avtala knytt til bygg og infrastruktur for nye ubåtar på Sjøforsvaret si hovudbase på Haakonsvern, seier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg.

– Forsvarsbygg skal planlegge for gjenbruk og oppgradering av ubåtrelatert infrastruktur på Haakonsvern, i tillegg til prosjektering av ny fasilitet for vedlikehald av dei nye ubåtane. Sjøforsvaret si hovudbase på Haakonsvern skal kunna ta imot og kunne halde ved like dei nye ubåtane når dei vert sett i teneste frå 2026 og utover, seier prosjektsjef Ole Jonny Eriksen i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har inngått avtale med Multiconsult. Til høyre adm. dir. i Multiconsult Christian Nørgaard Madsen og direktør i Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen. (Foto: Annichen Røed Piene/ Forsvarsbygg)

Byggeprosjekta på Haakonsvern vil totalt vere i storleiksorden 2,5 milliardar kroner, og det er ei rammeavtale for prosjektering av dette som no er inngått.

Forprosjektet vil vera gjenstand for ekstern kvalitetssikring før dette vert fremja for politisk vedtak, etter planen i 2019 .

Fakta:

  • Forsvarsbygg skal planlegge infrastrukturen der opplæring, vedlikehald og drift av ubåtane skal skje.
  • Tiltak innanfor eigedom, bygg og anlegg som knytt til nye ubåtar, er estimert til 2,5 milliardar kroner.
  • Oppdraget er inndelt i tre forprosjekt, kor det første er starta opp.
  • Tidsplanen vil innebera utsending av første entreprise i 2. halvår 2020.
  • Kjøpet av ubåtane er del av eit strategisk samarbeid med Tyskland, som skal skaffa identiske ubåtar
  • Ubåtane skal produserast i Kiel i Tyskland
  • Første ubåt er planlagt sett i teneste i Noreg i 2026
  • Prosjektet bidreg til å sikra Noregs maritime interesser, eigne grenser og dessutan NATO si maritime flanke i nord.
  • Dei nye ubåtane skal erstatte dagens Ula-klasse

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *