Trelastlageret ble ferdig rett før jul. (Alle foto: Green Advisers)

Tenker nytt om kaldtlager med tre

Bygget i Ski er et grønt pilotprosjekt med samvirke mellom massivtre vegger og tak samt et bæresystem av limtre, skriver Green Advisers.

Regnskapstallene tyder på at dette er en konkurransedyktig løsning sett mot plasthaller, forklarer trerådgiverne i Green Advisers på sine nettsider.

Les også: Grønt næringsbygg på 7 måneder

3 000 m² lager i Ski

Oppgaven var et nytt kaldtlager for trelast der de lokale foretakene Albrechtsen AS og Per Kirkeng AS med flere har bidratt. Løsningen er en enkel bygning i massivtre og limtre, der bygningen har et volum på 24×120 meter, med teknisk rom og et midlertidig kontor på utsiden.

Byggherren SkiBygg har vært en viktig bidragsyter i å tenke og bruke nye metoder i konstruksjon og matrialbruk.

(Foto: Green Advisers)

Det bygde eksemplet har noen andre valgte standarder som fullverdig ringmur, 18 cm støpt dekke og radonsperre. Dette er kvaliteter som man gjerne vil ha i et slikt bygg, men kanskje ikke plasthallmarkedet etterspør.

(Foto: Green Advisers)

Bygget er et pilotprosjekt med bruk av samvirke mellom massivtre vegger og tak, samtidig som det benytter et skjellett / bæresystem av limtre.

Tenker nytt i beregningene

Løsningen bygger på bærerammer hver 3. meter, med stående massivtreskiver i mellom rammene. Taket er også i massivtre som legges i forband over flere bærerammer. Utenfor hovedkroppen kommer takutstikk, samt skjermtak over mulige reolsystemer på langveggen.

(Foto: Green Advisers)

Gavlvegger i forbindelse med kjøreporter under skjermtaket bidrar til avstivning av bygget sammen med gavler. Dette forutsetter at taket settes sammen til en stiv skive.

(Foto: Green Advisers)

Beregningene og dokumentasjon av løsningene har blitt gjort gjennom å bruke Dlubal RFEM. Programvaren gjør det mulig å ta hensyn til langt flere forhold enn tradisjonelle konstruksjonsprogrammer, da også knutepunktløsninger blir med i simuleringen av den globale situasjonen.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.