Boligkjøperne er fortsatt til stede i markedet. (Foto: NBBL)

To årsaker til prisvekst i 2018

Selv om boligprisene begynte å falle i andre halvår av 2017, har direktør Thor Eek i NBBL tro på ny vekst i 2018.

– NBBLs hovedscenario er at markedet bedrer seg i løpet av 2018, kanskje allerede til våren. Når markedet først snur, kan boligprisene overraske positivt, sier direktøren.

Moderat økning

Eek mener det hovedsakelig er to grunner til dette: Norsk økonomi bedres og arbeidsledigheten faller og boliglånsrente ned mot 2 prosent vil fortsatt virke ekspansivt

– Med stigende priser utover våren forventer vi at tolvmånedersveksten i boligprisene vil ende på tre prosent i 2018, mener Eek.

Han presiserer at NBBL tror at boliglånsforskriften videreføres etter 30. juni, men at de særskilte kravene i Oslo opphører

Året starter med fallende priser

Historisk har boligprisveksten i stor grad kommet i første halvår. 2018 blir i så måte spesielt ettersom vi går inn i året med fallende boligpriser. Eek ser i hovedsak fire grunner til at prisfallet vil fortsette inn i 2018:

  1. Boligbyggingen har ikke vært høyere siden tidlig på 80-tallet.
  2. Befolkningsveksten dempes raskere enn ventet.
  3. Boligprisene og husholdningenes gjeldsgrad har kommet opp på et høyt nivå.
  4. Psykologi. Boligmarkedet er preget av selvforsterkende mekanismer.

– For å få signaler om stemningsskifter i markedet følger vi indikatorer som salgsvolum, omsetningstid og antall boliger til salgs. Ved inngangen til 2018 er to av disse tre indikatorene negative. Både omsetningstiden og antall boliger til salgs er stigende. Det er imidlertid verdt å få med seg at det er nokså god aktivitet i bruktboligmarkedet. Til tross for prisfallet er boligkjøperne dermed fortsatt til stede i markedet, sier Thor Eek, adm. direktør i NBBL.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.